2017-4-15-1
2017 15 Nisan (4) 1
Slider 2

Özgün Araştırma

Osteogenezis İmperfekta Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 1-5)

Wilson Hastalıklı Çocuklarda Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 6-11)

Çocuk Alerji Kliniği’nde İzlenen Anafilaksili Olguların Özellikleri

(J Curr Pediatr 2017; 15: 12-18)

Serebral Palsili Çocuklarda Temporomandibular Eklem Değerlendirmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 19-24)

Derleme

Kronik Tekrarlayan Multifokal Osteomiyelit

(J Curr Pediatr 2017; 15: 25-37)

Yaşamın Erken Dönemlerinde Yaşanan Lezzet Deneyimleri Besin Tercihlerini Nasıl Etkiliyor?

(J Curr Pediatr 2017; 15: 38-46)

Olgu Sunumu

Süt Çocuğunda Kalp Yetersizliği ile Başvuran Dilate Kardiyomiyopatinin Düzeltilebilir Bir Nedeni: ALCAPA Sendromu

(J Curr Pediatr 2017; 15: 47-50)

Kötü Görünümlü İyi Huylu Hastalık: Akut İnfantil Hemorajik Ödem

(J Curr Pediatr 2017; 15: 51-54)
Anasayfa Arşiv Arama Menü