2008-3-6-1
2008 (Özel Sayı) 6 Mart (3) 1
Slider 2

Diğer

Babası Lober Pnömoni Olan Pnömokoksik Menenjit Gelişen Olgu - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

4. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

4. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ KONGRE DÜZENLEME KURULLARI

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

4. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ POSTER SUNUM PROGRAMI

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Adölesan Beslenmesi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Adrenal Yetersizlik

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ağır Anemiye Neden Olan Meckel Divertikülü Olgusu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ağızda Civalı Termometre Kırılan Bir Olgu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızda Birliktelik Gösteren Diğer Patolojiler - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Akut Astım Atağı Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Akut Dissemine Ansefalomiyelit

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Alerjik Yürüyüş

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Alt Gastrointestinal Sistemin Fonksiyonel Hastalıkları

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Anafilaksi Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Annelerin Evde Ateşli Çocuklara Yaklaşımları - POSTER: 38

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Bağışıklık Sistemi Normal Olan Bir Çocukta Naviküler Kemiğin Primer Subakut Hematojen Osteomiyeliti - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Beta Laktam Alerjileri

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Bilüribin Nörotoksisitesi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Boy Kısalığı Nedeniyle Takip Ettiğimiz Olguların Genel Özellikleri - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Brodie Apsesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Bronşiyal Astımda Klinik Bulgular

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Brusella İnfeksiyonuna Bağlı EBV Reaktivasyonu Görülen Bir Olgu - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuk Kemik Sağlığı

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuk Nörolojisinde Görüntüleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuklarda Güncel Sıvı Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuklarda Sodyum Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağı Akut ve Kronik ITP

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağı Anemilerine Hasta Örnekli Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Kemik İliği Transplantasyonu

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Görülen Trombositopeni

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Metanol İntoksikasyonu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çoklu Direnç Gram (-) Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çölyak Hastalıklı Çocuklarda Ter Testi Sonuçları - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

EBV

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ek Besinlere Geçiş - Anne Sütünden Kesme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Enteral Beslenme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Enürezis Nokturnalı Çocuğa Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Eozinofilik Fasiit: Shulman Sendromu - POSTER: 50

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Epilepsi Tedavisinde İlaç Seçimi; Yeni Antikonvülsan İlaçlar

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Erken Süt Çocukluğu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Göğüs Ağrıları

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Guatr

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Guillain-Barre Sendromu

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hiperbilirubinemide Risk Faktörleri

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hiperbilirubinemide Tedavi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipertiroidizm

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipoglisemi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: İzole Geçici Glikokortikoid Eksikliği - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipokalsemi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotalamik Hamartoma Bağlı Santral Erken Puberte - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotiroidizm

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İlaç Alerjilerinin Patogenezi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İlk ve Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Güncel Tedavi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İmmün Sistemi Uyaran İlaçlar

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İmmünolojide Prenatal Tanı

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Jeune Sendromu (asfiktik torasik displazi): Bir Olgu - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Juvenil İdiyopatik Artrit Sağaltımında Metotroksat’a Bağlı Nodül Gelişimi - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Karın Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Geç Tanılı Konjenital Diyafragma Hernisi Olgusu - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kene Isırığı Nedeni İle Acil Servisimize Başvuran Olguların İncelenmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kist Hidatik

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Klinisyenler İçin Alerji ve Astım Genetiği

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Adrenal Hiperplaziye İkincil Santral Erken Puberte - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital intestinal Lenfanjiektazi Olgusu - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Trombositopeni

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kronik Hastalıklarda Beslenme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Rubella Seroprevalansı - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Lenfoma Bulgularıyla Prezente Olan Abdominal Tüberküloz Olgusu - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Obez Çocuk ve Ergenlerde Metabolik Sendrom Prevalansı - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Öncesinde Sağlıklı Olan Pediatrik Hastada Ektima Gangrenozum - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Başı Epifiz Kayması Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Over Disgenezisi İle Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Oyun ve Okul Çocukluğu Döneminde Beslenme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Sendromlu Olgularımızın Klinik ve Laboratuar Özellikleri - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Potasyum Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Prenatal Tanıda Genetik

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Primer Silier Diskinezili Bir Olgu - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Rotavirüs Enfeksiyonları ve Korunma

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Salgın Analizi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Senkop ve Ani Ölüm

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Septik Artrit İle Başvuran Olgunun Diz Ekleminde Saptanan Yabancı Cisim - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sık Karşılaşılan Disritmiler

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Skleredema Tanısı Alan Çocukta Akut Apandisit’in Atipik Prezentasyonu - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sorunlu Gebelik Sonucunda Doğan Bebeklerde Kord Kanındaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliğinin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi? - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Stridor İle Başvuran Konjenital Subglottik Laringeal Perde Olgusunda Endoskopik Görünüm - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Süt Çocukluğu Döneminde Gelişen Bir Primer Polidipsi Olgusu - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Süt Çocukluğu Döneminde Nutrisyonel B12 Vitamini Eksikliği ve Megaloblastik Anemi - POSTER: 51

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Taburculuk Sonrası Beslenme ve Anne Sütünün Güçlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bağlı Adrenal Yetmezlik Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Total Parenteral Beslenme (TPN)

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Transvers Miyelit

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Vankomisin Dirençli Enterokoklar (VRE) ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Veziko Üreteral Reflü ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçeği Olgusu - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Yeni Doğanda Güncel İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

“Lumbosakral Hipertrikoz” İpucuyla Tanı Alan Gergin Omurilik Sendromu Olgusu - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Olgu Sunumu

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Cornelia De Lange Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İntrakranial Kist Hidatikli Olgu Sunumu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Lober Amfizem: Olgu Sunumu - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Mauriac Sendromu: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Başvuran Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tiroid Hormonlarına Kısmi Hipofizer Dirençli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tüberküloz Peritonitli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü