2008-9-6-2
2008 6 Eylül (9) 2
Slider 2

Editörden

Editörden

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Orijinal Makale

Prematüre Retinopatisi ile Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri Arasındaki İlişki - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 47-52)

Tıp Fakültesi Bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Birimine Başvuran Çocuklarda Sosyodemografik Faktörlerin Dental Anksiyete Üzerine Etkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 53-57)

Talasemi Majorlü Vakalarda Endokrin Komplikasyonların Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 58-65)

Bronkopulmoner Displazide Risk Faktörleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 66-71)

Derleme

Civa Zehirlenmeleri - Derleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: 72-75)

Endokrin Bozucular - Derleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: 76-82)

Olgu Sunumu

Nörofibromatozis Tip 1 ve Subakut Sklerozan Panensefalit: Nadir Bir Birliktelik - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 83-85)

Cri du Chat Sendromu, 5P Delesyonu Saptanan Beş Aylık Kız Olgu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 86-88)
Anasayfa Arşiv Arama Menü