2009-12-7-3
2009 7 Aralık (12) 3
Slider 2

Editörden

Editörden

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

Orijinal Makale

Tip 1 Diyabetli Kız Olgularda Glisemik Kontrolün Plazma Ghrelin ve Serum IGF-1 Düzeylerine Etkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 104-110)

Çocukluk Çağı Hodgkin Dışı Lenfomalarında Tanısal Özellikler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 111-116)

Çocuklarda Plevral Ampiyem Tedavisi Sonrası Uzun Süreli İzlemde Akciğer Fonksiyonları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 117-124)

İnatçı Epilepsili Çocuklarda Ek Tedavi Olarak Topiramat Etkinliğinin ve Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 125-129)

Çocuklarda pH Monitörizasyonu ile Gastroözofageal Reflü Hastalığının Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 130-136)

Derleme

Çocukluk Çağı Lösemileri ve Elektromanyetik Alan- Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 137-141)

“Korpus Kallozum” Beynin Merkezindeki Gizemli Bölge - Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 142-146)

Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Servikal Adenit Sendromu (PFAPA Sendromu) - Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 147-150)

Olgu Sunumu

Psödohipoaldosteronizm: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 151-153)

Lameller İktiyoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 154-157)

Diğer

2009 Hakem Dizini

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

2009 Konu Dizini

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

2009 Yazar Dizini

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü