2010-4-8-1
2010 8 Nisan (4) 1
Slider 2

Editörden

Editörden

(J Curr Pediatr 2010; 8: -)

Orijinal Makale

Rh Hemolitik Hastalığında İntrauterin Transfüzyonun Neonatal Sonuçlara Etkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 1-6)

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Glisemik Kontrolü Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 7-19)

Çocukluk Çağı Kronik Günlük Baş Ağrılarında Topiramat Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 20-23)

Obez Çocuklarda Serum Magnezyum Düzeyinin İnsülin Direnci ile Olan İlişkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 24-29)

Derleme

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Saptanmasında Nükleer Tıp Yöntemlerinin Kullanımı - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 30-35)

Büyüme Hormonu Eksikliği - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 36-38)

Olgu Sunumu

Atipik Prezentasyonlu İki Çocukluk Çağı Brusellozis Olgusu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 39-43)

Robinow Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 44-47)
Anasayfa Arşiv Arama Menü