2007-3-5-1
2007 (Özel Sayı) 5 Mart (3) 1
Slider 2

Diğer

3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Bilimsel Programı

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Kongre Düzenleme Kurulları

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Poster Sunum Programı

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Ağır Diaper Dermatitli 3 Aylık Olgu: Akrodermatitis Enteropatika - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Akut Hepatit ve Otoimmun Hemolitik Anemiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Akut Romatizmal Ateş

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Alerjik Rinit ve Alerjik Hastalıkların Epidemiyolojisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Alerjik Rinitte Tedavi Yaklaşımları

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Alkaloz ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Anne Sütü ve Bağırsak Motilitesi ile İlişkisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Aseptik Menenjitle Kliniğe Yansıyan Bir Transvers Miyelit Olgusu - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Asetaminofen (Parasetamol) Zehirlenmesi ile Başvuran Bir Yenidoğan Olgusu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Asid-Baz Bozuklukları, Asidozun Değerlendirilmesi: Mekanizmalar, Klinik Yaklaşım, Tedavi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Atipik Klinik ile Başvuran Henoch Schönlein Purpuralı Üç Olgu - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Barsak Perforasyonu ile Başvuran Kistik Fibrozis Olgusu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Bebeklerde Beslenme Aracılığıyla İmmüno Modülasyon

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Besin Alerjileri ve Alerjik Yürüyüş

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Besin Alerjilerinde Klinik Tablolar ve Tanı

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Besin Alerjisi Olan Süt Çocuğuna Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Bronş Hiperreaktivitesi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Bursa İlinde 2 Ay - 2 Yaş Çocuklardaki Gastroözefageal Reflü Insidansı - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çamaşır Suyu İçen Çocuklarda Endoskopi Yapılmalı mı? - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuk Sağlığı ve Bakımıyla İlgili Geleneksel Uygulamalar - POSTER: 51

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda Acil Hipertansiyon Tedavisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu ve Nutrisyonel Antropometrik Durumla İlişkisi - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda İlaç İntoksikasyonları: Neler Oluyor? - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda Sık Görülen Gastrointestinal Yakınmalar ve Genel Pediatri İçerisindeki Yeri: - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Epidemiyoloji

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocukluk Çağı Kronik İshallerinde Beslenme

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocukluk Çağı Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi Endikasyon ve Bulguları - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocukluk Çağında Alerjik Rinit, Alerjik Rinitte Klinik ve Laboratuvar Bulguları,Tanı ve Ayırıcı Tanı

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocukluk Çağında Karaciğer Naklinin Geç Dönem Sonuçları ve Komplikasyonları - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocukluk Çağında Primer Hipertansiyon Tedavisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocukluk Dönemi Epilepsilerinde Takip ve Tedavi Planlaması

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çölyak Hastalarında Bağırsak Epitel Hücreleri ve Lenfositlerde Genotoksisitenin Araştırılması - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çölyak Hastalıklı Çocukların Aile Bireylerinde Çölyak Hastalığı Prevalansı - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Demir Eksikliği Anemisi ile Gelen Gaucher Hastalığı - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Dermoid Kist ile İlişkili Tekrarlayan Menenjit - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Emziren Annelerde Kas Gevşeticilerin Kullanımı - POSTER: 57

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Endoskopi Ünitemizde İncelenen Hastalarda Hepatit A ve B Seroprevalansı - POSTER: 58

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Erken Tanı Almasına Rağmen Tedaviye Uyumsuz ve Takipsiz Bir Konjenital Adrenal Hiperplazi Vakası - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Fagositer ve Kompleman Sistemin Değerlendirilmesinde Pratik Yaklaşımlar

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Geç Başvurulu Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olgu - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği ve Hepatit A Enfeksiyonu: Klinik ve Laboratuvar Özellikler - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Glutensiz Diyet Alan Çölyak Hastası Çocuklarda Serum Selenyum Düzeyleri - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Hepatit A'nın Nadir Bir Komplikasyonu: Plevral Effüzyon - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Hipotonik Bebek

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Hipotonik İnfantta Etyoloji ve Klinik Bulgular

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyodemografik Özelliklerinin Sağlığı Geliştirme Davranışlarına Etkisi - POSTER: 50

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Immunodeficiency- “Much More Common Than We Thought”

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanısı ile İzlenen 24 Olgunun Değerlendirilmesi - POSTER: 38

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Jüvenil Romatoid Artrit: Tanı ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

K Vitamini Yetmezliği ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kabakulak Enfeksiyonuyla İlişkili Skleredema Adultorum Olgusu - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kanamalı Çocuğa Yaklaşım ve Klinik Bulgular

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kanamalı Çocukta Laboratuvar Testleri ve Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kistik Fibrozis; Ülkemizdeki Durum

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kistik Fibrozisde Gastrointestinal Tutulum ve Tedavi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kistik Fibrozisli Oyun Çocuğunda 'Mekonyum İleusuna Benzer Obstrüksiyon' - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Laringeal Stenoz Düşünülen Yabancı Aspirasyonu Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Lenfödem-İntestinal Lenfenjektazi Sendromu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Riketsli İki Olgu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik Amebiazise Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositozlu Bir Olgu - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik İshal Nedeni ile İncelenen 43 Süt Çocuğu Olgusunun Değerlendirilmesi - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik İshalin Nadir Bir Nedeni; Abetalipoproteinemi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocuklarda Üst Gastrointestinal Endoskopi Bulguları - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik Karaciğer Hastalıkları ve Beslenme

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik Konstipasyon ve Beslenme

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Laringomalazi Tanısıyla İzlenirken Vallekula Kisti Tanısı Konulan Bir Olgu - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Minör Kafa Travması Sonrası Gelişen İntrakranial Lezyon - POSTER: 60

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Nadir Görülen Bir Zehirlenme Olgusu: Metanol Zehirlenmesi - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Neonatal Kolestaz Olgularının Değerlendirilmesi - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Neonatal Konvulziyonlar / Tedavi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Neonatal Konvulziyonlarda Etyoloji ve Fizyopatoloji

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Obez Çocuklarda Çölyak Hastalığı Araştırılması - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Obezite ve Astım

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Parvovirus-B19 Enfeksiyonuna Bağlı Uzamış Akut Larenjit ve Nötropeni - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Persistan Stridor ile Başvuran Servikal Hamartom Olgusu - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Pil Yutma: Klinik Deneyimlerimiz - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Poststreptokoksik Reaktif Artrit (PSRA)

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Pubertal Sorunlar

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Rikets

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Serebellit ve Motor Polinöropatiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Sirozlu Çocuklarda Gözlenen Enfeksiyonlar - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı ve Ebeveynlerin Tutumu - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

T, B, NK Hücrelerin Değerlendirilmesinde Pratik Yaklaşımlar

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Tonatoforik Displazili Bir Yenidoğan Olgusu - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Tüberküloz, BCG ve Alerji-Astım İlişkisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Yenidoğan Hipertansiyonu

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Yenidoğan Sepsisinde Değerlendirme ve Yönetim

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Yenidoğan Sonrası Çocuklarda Sepsis Değerlendirme ve Tedavi Yenidoğan Sonrası Çocuklarda Sepsis Değerlendirme ve Tedavi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Yenidoğanda Nöbet Tipleri ve Tanı

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Zehirli Yılan Isırıklarında Şiddetli Lokal Ödem ve Tedavi Yaklaşımları: Üç Çocuk Olgu - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Olgu Sunumu

3-Hidroksi-3-Metilglutarik Asidürili Bir Olgu Sunumu - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Alfa-1 Antitripsin Eksikliğine Bağli Neonatal Kolestaz: Olgu Sunumu - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çölyak Hastalığı ile Birlikte Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Eksikliği: Olgu Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Ellis-van Creveld Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 59

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Hipofosfatemik Rikets ve Baker Kisti: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İzole Dalak Tüberkülozlu Olgu Sunumu - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı Olan Üç Kız Kardeş: Olgu Sunumu - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Propiyonik Asidemili Bir Olgu Sunumu - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Septik Pulmoner Emboli Gelişen Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Tüberküloz Osteomiyelit ve Retrofarengeal Apseli Kız Olgu Sunumu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü