2011-8-9-2
2011 9 Ağustos (8) 2
Slider 2

Özgün Araştırma

Çocuklarda Pandemik 2009 İnfluenza A (H1N1) Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 53-59)

İstanbul İli Fatih İlçesi Okul Çağı Çocuklarında El ve Ayak Anomalileri Taraması

(J Curr Pediatr 2011; 9: 60-62)

Henoch Schönlein Purpuralı 137 Olgunun 10 Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 63-67)

Probleme Dayalı Öğrenim Senaryosunun Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri ile İlgili Bilgisine Etkisi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 68-74)

Riketsli Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 75-78)

Derleme

İştahsız Çocuklara Klinik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2011; 9: 79-84)

İşitme Engelli Çocuk ve Adölesanların Sağlık Durumları

(J Curr Pediatr 2011; 9: 85-92)

Olgu Sunumu

Neonatal Alloimmün Trombositopeni

(J Curr Pediatr 2011; 9: 92-96)

İkizlerde Spondiloepifizyal Displazi Tarda

(J Curr Pediatr 2011; 9: 97-99)

Akrep ve Örümcek Sokmasına Bağlı Gelişen Geçici Miyokardit ve Kardiyomiyopati

(J Curr Pediatr 2011; 9: 100-102)
Anasayfa Arşiv Arama Menü