2011-12-9-3
2011 9 Aralık (12) 3
Slider 2

Editörden

Editörden

(J Curr Pediatr 2011; 9: -)

Özgün Araştırma

Kabızlık Nedeniyle Hastaneye Başvuran Çocukların Özellikleri

(J Curr Pediatr 2011; 9: 103-109)

Tekrarlayan Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 110-115)

Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’ne 2007-2010 Yılları Arasında Kene Yapışması Şikayeti ile Başvuran Olguların Araştırılması

(J Curr Pediatr 2011; 9: 116-121)

Osteogenezis İmperfektalı Hastalarda Bifosfonatların Etkinliği

(J Curr Pediatr 2011; 9: 122-126)

Derleme

Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları

(J Curr Pediatr 2011; 9: 127-132)

Çocuklarda Ağır Hipertansiyona Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2011; 9: 133-136)

Olgu Sunumu

Neonatal Nonketotik Hiperglisinemi: İki Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 137-140)

Yenidoğanda Yaygın Tutulum Gösteren Grup B Streptokok Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 141-144)

Diğer

Hakem Dizini

(J Curr Pediatr 2011; 9: -)

Konu Dizini

(J Curr Pediatr 2011; 9: -)

Yazar Dizini

(J Curr Pediatr 2011; 9: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü