2012-4-10-1
2012 10 Nisan (4) 1
Slider 2

Özgün Araştırma

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Tanısal ve Tedavi Edici Endoskopik Yaklaşımlar

(J Curr Pediatr 2012; 10: 1-7)

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Major Mortalite ve Morbidite Nedeni; Patent Duktus Arteriozus

(J Curr Pediatr 2012; 10: 8-12)

Altı Aylık ALL Tedavisinin 1-3 Yaşlarındaki Çocuklarda Psikososyal Gelişim ve Duygu Durumu Üzerindeki Etkileri

(J Curr Pediatr 2012; 10: 13-16)

Ülseratif Kolit Tanılı Olgularımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2012; 10: 17-23)

Derleme

Çocuklarda Tekrarlayan Rinosinüzite Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2012; 10: 24-30)

Çocuklarda Akut Karına Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2012; 10: 31-35)

Olgu Sunumu

Bir Çocukta Toraks İçinde Mide Perforasyonu

(J Curr Pediatr 2012; 10: 36-39)

İnfantil Osteopetrozis ve Rikets Birlikteliği: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2012; 10: 40-43)
Anasayfa Arşiv Arama Menü