2013-8-11-2
2013 11 Ağustos (8) 2
Slider 2

Orijinal Makale

Poliklinik Başvurularında Fizik Muayene Süresini Uzun Tutmak Antibiyotik Reçete Edilmesini Azaltıyor

(J Curr Pediatr 2013; 11: 45-50)

Anne Sütüyle Beslenen Yenidoğanlarda Hipernatremik Dehidratasyon

(J Curr Pediatr 2013; 11: 51-56)

Çocuklarda Tularemi: Tularemili 15 Olgunun Klinik, Laboratuvar ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 57-62)

Costello Sendromunda Kardiyak Tutulum: Altı Olgunun Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 63-67)

Derleme

Yenidoğanda Hipotansiyon ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 68-76)

Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis

(J Curr Pediatr 2013; 11: 77-80)

Olgu Sunumu

Tekrarlayan Aspirasyon Pnomonisinin Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arter Sling

(J Curr Pediatr 2013; 11: 81-84)

Konjenital Glukoz-Galaktoz Malabsorbsiyonu ve Tekrarlayan Sepsis Atakları Olan Yenidoğan Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 85-87)

Proteinüri ile İzlenen Bir Jeune Sendromu Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 88-91)

Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyonda Klasik Triad: Çomak Parmak, Siyanoz ve Polisitemi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 92-95)
Anasayfa Arşiv Arama Menü