2013-12-11-3
2013 11 Aralık (12) 3
Slider 2

Editörden

Editörden

(J Curr Pediatr 2013; 11: -)

Orijinal Makale

Gelişme Geriliği, Kronik İshal veya Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Ter Testi Taraması Sonrası Tanı Konan Kistik Fibrozisli Çocukların Klinik ve Demografik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2013; 11: 96-101)

Uludağ Üniversitesi Hastanesinde Son Bir Yılda İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 102-106)

Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma

(J Curr Pediatr 2013; 11: 107-113)

Onkoloji Kliniklerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Kanser Tanısı Almış Adolesan Erkeklerde Sperm Bankasının Kullanımına Yönelik Bilgi ve Uygulamaları

(J Curr Pediatr 2013; 11: 114-120)

Derleme

Adolesan Dönem Besin Seçimlerini Hangi Faktörler Etkiliyor?

(J Curr Pediatr 2013; 11: 121-127)

Cerrahi Girişim Sürecinde Çocuk Hastaya Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2013; 11: 128-133)

Olgu Sunumu

Sağ Akciğer Agenezisi; İzole ve Eşlik Eden Anomalilerle Birlikte

(J Curr Pediatr 2013; 11: 134-137)

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Kazanılmış Sitomegalovirüs Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 138-141)

Bronşiolit ve Dilate Kardiyomyopatisi Olan Bir Bebekte Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden Çıkış Anomalisi (Alcapa)

(J Curr Pediatr 2013; 11: 142-145)

Subklinik Hipotiroidide Nöropsikolojik Bulgular: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 146-149)

Epididimoorşitle Başvuran Adolesan Brusella Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 150-152)

Diğer

Baskı Hatası

(J Curr Pediatr 2013; 11: -)

2013 Hakem Dizini

(J Curr Pediatr 2013; 11: -)

2013 Konu Dizini

(J Curr Pediatr 2013; 11: -)

2013 Yazar İndeksi

(J Curr Pediatr 2013; 11: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü