2014-4-12-1
2014 12 Nisan (4) 1
Slider 2

Araştırma Makalesi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastane Enfeksiyonları

(J Curr Pediatr 2014; 12: 1-8)

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS’e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 9-15)

Gestasyonel Yaşları 32 Haftadan Küçük Doğan Prematürelerde Transportun Mortalite ve Morbiditeye Etkisi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 16-19)

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri

(J Curr Pediatr 2014; 12: 20-25)

Derleme

Çocukluk Çağında Astım ve Gıda Alerjileri

(J Curr Pediatr 2014; 12: 26-30)

Çocuk/Adolesan Gebelikler ve İnfluenza Enfeksiyonları

(J Curr Pediatr 2014; 12: 31-36)

Ani Bebek Ölümünün Kardiyak Nedenleri

(J Curr Pediatr 2014; 12: 37-42)

Olgu Sunumu

Nadir Görülen Bir Turner Sendromu Karyotipi: 45,X/47,XXX

(J Curr Pediatr 2014; 12: 43-47)

Nadir Bir Damar Anomalisi: İzole Doğumsal Vena Kava Superiyor Darlığı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 48-50)

Karında Kitlenin Nadir Bir Nedeni: Trikobezoar

(J Curr Pediatr 2014; 12: 51-53)

Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 54-57)
Anasayfa Arşiv Arama Menü