2014-8-12-2
2014 12 Ağustos (8) 2
Slider 2

Başyazı

Başyazı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 0-0)

Özgün Araştırma

Pediatrik Trakeotomi Deneyimimiz: Ameliyathanede mi, Yoğun Bakımda mı Açalım?

(J Curr Pediatr 2014; 12: 59-62)

Kanserli Çocuklarda İştah Uyaranı Olarak Siproheptadin Kullanımı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 63-66)

Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 67-72)

Serebral Palsili Çocuklarda Beslenme Problemleri ve Büyüme Üzerine Etkisi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 73-80)

Derleme

Hiperimmünglobulin M Sendromu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 81-87)

Çocukluk Çağında Probiyotik Kullanımı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 88-94)

“Research Units on Pediatric Psychopharmacology and Psychosocial Interventions (RUPP) Autism Network” Tarafından Otizmi Olan Çocukların Ailelerine Yönelik Olarak Geliştirilen Aile Eğitimi Programı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 95-102)

Olgu Sunumu

Pediatrik Bir Olguda Leishmania ve Brucella Birlikte Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 103-106)

Çocukluk Çağında Hiperkalseminin Nadir Bir Nedeni Paratiroid Adenomu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 107-111)

Konjenital Toksoplazma Enfeksiyonu: Hidrosefalinin Nadir Bir Nedeni

(J Curr Pediatr 2014; 12: 112-115)

Toksik Epidermal Nekroliz Tedavisinde Siklosporin A Kullanımı; Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 116-122)

TNFRSF11A (RANK) Gen Mutasyonu Saptanan Bir Ailede Prenatal Tanı: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 123-126)

Rizomelik Kondrodisplasiya Punktata Tanısında Direkt Grafilerin Katkısı: İki Olgu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 127-130)

İnfantil Başlangıçlı Bir Tip 2 Glikojen Depo Hastalığı: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 131-134)
Anasayfa Arşiv Arama Menü