2014-12-12-3
2014 12 Aralık (12) 3
Slider 2

Başyazı

Başyazı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 0-0)

Özgün Araştırma

Erdemli Devlet Hastanesi’nde Dünyaya Gelen Sağlıklı Yenidoğanlarda Ultrasonografi ile Ölçülen Normal Tiroid Bezi Boyutlarının Analizi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 135-139)

Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Retinopati Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 140-143)

Pediatri Asistanlarının ve Tıp Öğrencilerinin ‘‘Çocuk ve Ölüm’’ ile İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 144-150)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Engelli Sağlık Kurulu’nca Düzenlenen Çocuklara Ait Raporların Retrospektif İncelenmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 151-159)

Derleme

Artmış Vitamin B12 Düzeyi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 160-164)

Bebek Beslenmesinde Kültürel Farklılıklar ve Bebek Sağlığı Üzerine Etkileri

(J Curr Pediatr 2014; 12: 165-171)

Olgu Sunumu

Monozigot İkizlerde Eşzamanlı İnvajinasyon

(J Curr Pediatr 2014; 12: 172-174)

Vasküler Halka Nedeniyle Solunum Arresti Gelişen İnfant: Ayna Görüntüsü Dallanması ile Sağ Arkus Aorta ve Sol Ligamentum Arteriosum

(J Curr Pediatr 2014; 12: 175-178)

Geçirilmiş Akut Romatizmal Ateşe Bağlı Fibrinli Perikardiyal Efüzyon ve Valvülit: Sıradışı Klinik Prezantasyon

(J Curr Pediatr 2014; 12: 179-182)

İki Psödohipoaldosteronizm Olgusu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 183-186)

Yıldırım Çarpmasından Sonra Bir Çocukta “Nonsustained” Ventriküler Taşikardi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 187-189)

Kardiyak Nedenlere Bağlı İzole Fetal Asit

(J Curr Pediatr 2014; 12: 190-193)
Anasayfa Arşiv Arama Menü