2015-4-13-1
2015 13 Nisan (4) 1
Slider 2

Başyazı

Başyazı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 0-0)

Özgün Araştırma

Pediatrik Çölyak Hastalarında Homosistein, Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 1-6)

Iğdır’da Annelerin Süt Çocuğu Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Davranışları

(J Curr Pediatr 2015; 13: 7-12)

Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi’ne Başvuran Kırım-Kongo Kanamalı Ateş’li Çocukların Klinik ve Rutin Laboratuvar Testleri Yanında İmmünolojik Açıdan Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 13-20)

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Preterm Yenidoğanlara Uygulanacak Terapötik Pozisyonlar Hakkındaki Bilgi Düzeyi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 21-30)

Derleme

Akut Romatizmal Ateşli Çocuklarda Penisilin Tedavisi: Yan Etkileri, Malpraktis ve Anaflaktik Reaksiyon

(J Curr Pediatr 2015; 13: 31-39)

Kalıtımsal Kistik Böbrek Hastalıklarına Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2015; 13: 40-45)

Alerjen Spesifik İmmünoterapi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 46-55)

Olgu Sunumu

Normokomplementemik Ürtikeryal Vaskülitli İki Olgu: Akla Getirilmesi Gereken Diğer Sebepler

(J Curr Pediatr 2015; 13: 56-59)

Munchausen by Proxy Sendromu: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 60-62)

49,XXXXY Sendromlu Bir Çocukta Konjenital Kalp Hastalığı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 63-67)

Oktreotid ile Tedavi Edilen Konjenital Şilotoraks Olgusu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 68-71)

Yanlış Tanı Almış İntrakraniyal Tüberkülom

(J Curr Pediatr 2015; 13: 72-76)

Nekrotizan Enterokolit ile Karışabilen Nadir Bir Umblikal Venöz Kateter Komplikasyonu: Total Parenteral Nütrisyonun İntraperitoneal Ekstravazasyonu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 77-80)
Anasayfa Arşiv Arama Menü