2015-8-13-2
2015 13 Ağustos (8) 2
Slider 2

Başyazı

Başyazı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 0-0)

Özgün Araştırma

İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanılı Çocukların Uzun Süreli İzlemi: 53 Olgunun Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 81-88)

Bir Eğitim Hastanesinde Çocuk Hekimlerinin Gelişimsel Kalça Displazisi ile İlgili Bilgi Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 89-96)

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Yatırılan Hastalarda Respiratuvar Sinsityal Virüs Enfeksiyonu Sıklığı ve Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 97-103)

Ergenlerde Algılanan Duygu Dışa Vurumu ile Psikosomatik Belirtiler Arasındaki İlişki

(J Curr Pediatr 2015; 13: 104-109)

Derleme

Çocuklarda Kuvvet Gelişimi ve Kuvvet Antrenmanlarına Genel Bakış

(J Curr Pediatr 2015; 13: 110-115)

Çocuklarda İşlemsel Ağrı Yönetiminde Dikkati Başka Yöne Çekme Yöntemlerinin Kullanımı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 116-121)

Anne Sütünde Poliaminler

(J Curr Pediatr 2015; 13: 122-126)

Olgu Sunumu

Nadir Bir Olgu; Anti-jkb’ye Bağlı Yenidoğanın Hemolitik Hastalığı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 127-130)

Çocukta Skalp Yerleşimli Multipl Eklips Nevüs: Farkındalık Gereksiz Cerrahiyi Önleyebilir

(J Curr Pediatr 2015; 13: 131-133)

Neonatal Bruselloz: İki Hasta-İki Farklı Bulaş

(J Curr Pediatr 2015; 13: 134-137)

Miyokardiyal Ventriküler Nonkompaksiyon: Çocuklukta Nadir Görülmesi Nedeniyle Son Literatürün Taranması

(J Curr Pediatr 2015; 13: 138-142)

Kardiyomiyopatinin Tedavi Edilebilir Bir Nedeni: Vitamin D Eksikliği

(J Curr Pediatr 2015; 13: 143-146)

Fetüs Papyraceus ile İlişkili Aplazia Kutis Konjenita

(J Curr Pediatr 2015; 13: 147-150)

Anafilaksiyi Taklit Eden İlaç Reaksiyonu: Lokal Anestezik Nörotoksisitesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 151-154)

Yutma Güçlüğünün Sık Düşünülmeyen Tanısı; Eozinofilik Özofajit

(J Curr Pediatr 2015; 13: 155-158)
Anasayfa Arşiv Arama Menü