2015-12-13-3
2015 13 Aralık (12) 3
Slider 2

Başyazı

Başyazı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 0-0)

Özgün Araştırma

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde İzlenen Konjenital Kalp Hastalıkları: Sıklığı, Risk Faktörleri ve Prognoz

(J Curr Pediatr 2015; 13: 159-164)

Mukopolisakkaridozlu Hastalarda Ekokardiyografi ve Holter Elektrokardiyografi Bulgularının İncelenmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 165-170)

Çölyak Hastası Çocuklarda Duodenal Histopatoloji ve Güçlü Pozitif Doku Transglutaminaz Antikorları Arasındaki İlişki

(J Curr Pediatr 2015; 13: 171-176)

Çocukluk Çağında Portal Hipertansiyon: İki Merkez Deneyimi ve Literatür İncelemesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 177-182)

Derleme

Toplumun Kültürel Yönü: Doğum Sonu Dönemde Anne ve Bebek Bakımına Yönelik Yapılan Geleneksel Uygulamalar ve Dünyadan Örnekler

(J Curr Pediatr 2015; 13: 183-193)

Atopik Dermatit Patogenezinde Son Gelişmeler

(J Curr Pediatr 2015; 13: 194-200)

Çocuklarda Öksürük: Klinik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2015; 13: 201-208)

Gestasyonel Diyabetes Mellitus Yönetimi: Öz-etkililik ve Perinatal Sonuçlar

(J Curr Pediatr 2015; 13: 209-215)

Olgu Sunumu

Akut Çölyak Krizi ile Gelen Bir Olgu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 216-218)

Topikal Siklopentolat Sonrası Gelişen Akut Nöropsikiyatrik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 219-221)

Fibrodisplazi Ossifikans Progressiva: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 222-226)

Nadir Komplikasyonlarla Giden Dört Yenidoğan Kompleks Over Kisti Olguları

(J Curr Pediatr 2015; 13: 227-230)

Diğer

2015 Hakem Dizini

(J Curr Pediatr 2015; 13: -)

2015 Yazar Dizini

(J Curr Pediatr 2015; 13: -)

2015 Konu Dizini

(J Curr Pediatr 2015; 13: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü