2016-8-14-2
2016 14 Ağustos (8) 2
Slider 2

Başyazı

Başyazı

(J Curr Pediatr 2016; 14: 0-0)

Özgün Araştırma

Süt Çocukluğu Döneminde Barsak Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 53-59)

Endokrin Polikliniğine Başvuran Çocuklarda D Vitamini Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 60-66)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Konjenital Kalp Hastalığı Tanısı Alan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 67-73)

Kanserli Çocuklarda Kemoterapi Sonrası Görülen Semptomlar

(J Curr Pediatr 2016; 14: 74-81)

Derleme

Çocukluk Çağında Sık Görülen Obezite Sendromları

(J Curr Pediatr 2016; 14: 82-87)

Kolestaz ve Kaşıntı: Progresif Familyal İntrahepatik Kolestaz?

(J Curr Pediatr 2016; 14: 88-95)

Olgu Sunumu

İki Ailede Çölyak Hastalığının Belirlenmesinde İnsan Lökosit Antijen Doku Gruplarının Önemi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 96-99)

Adrenal Tutulumu Olan Hodgkin Lenfomalı Bir Olguda Florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomografi-Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Değeri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 100-103)
Anasayfa Arşiv Arama Menü