BAŞYAZI

J Curr Pediatr 2016; 14: 0-0
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Başyazı

Değerli Okurlar ve Yazarlar,

Yeni yayın döneminde dergimizi zamanında çıkarmak ve bilimsel kalitesini artırmak hedefimizi duyurmuştuk. Yayınlanmayı bekleyen çok sayıda olgu sunumu olması nedeniyle, bir süre olgu sunumu kabul edemeyeceğimizi de bilginize sunmuştuk. Bu kararımızla değerli yazarlarımızın kabul edilen, ama uzun süre yayınlanmayı bekleyen olgu sunumlarını daha erken yayınlamayı ve yeni kabul edilecek olgu sunumlarının da yayınlanması için gereken bekleme süresini kısaltmayı amaçladık.
Vurgulamak istediğimiz bir diğer konu da bilimsel yayınlarımızın intihalden korunması. Bu amaçla, makaleler yayın aşamasında ‘iThenticate’ programı ile taranmakta ve başka kaynaklardan yapılan alıntıların birebir örtüşmesi önlenmeye çalışılmaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin yazımında bu konuya özen gösterilmesi hem yayın sürecini hızlandıracak, hem de akademik yükseltmelerde karşılaşılabilecek sorunların önlenmesini sağlayacaktır.
Her zaman olduğu gibi, bu sayımızda da orijinal çalışmalar ağırlıklı olmakla birlikte olgu sunumları ve derlemelere yer verdik. Okur ve yazar olarak ilginizin artarak süreceğine inanıyoruz.

Baş Editör
Prof. Dr. Ömer Tarım

Anasayfa Arşiv Arama Menü