DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Bursa

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Anabilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Bursa

****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

*****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

Uzun Süre Anne Sütü ile Beslenen Vejetaryen Anne Bebeklerinde Nütrisyonel B12 Eksikliği - POSTER: 49

Amaç: Nütrisyonel B12 eksikliği olan süt çocuklarının değerlendirilmesi ve etyolojide maternal B12 eksikliğinin önemini vurgulamak.
Metod: Megaloblastik anemi saptanan 10, 14, 15 ve 24 aylık dört (3 erkek, 1 kız) olgu sunulmuştur.
Bulgular: Tüm olgular özellikle anne sütü ile beslenen ve ek gıda alımında sorun olan bebeklerdi. Ailelerin sosyoekonomik düzeyi düşük ve hayvansal gıda tüketimi oldukça yetersiz idi. Anemi nedeniyle aralıklı olarak demir almakta olan bir bebek burun kanaması, bir bebek diş eti kanaması ve ekimoz, bir bebek solukluk ve halsizlik, bir bebek ise solukluk ve diyare nedeniyle başvurmuştu. Fizik muayenede mukoza ve konjonktivada solukluk, pretibial ödem, dermatit, malnütrisyon, purpura, hepatomegali, hipotoni, tremor ve gelişme geriliği başlıca bulgulardı. Laboratuvar bulgularında düşük hemoglobin, yüksek MCV yanında periferik yaymada polikromazi ve makrositoz saptandı. Olguların serum B12 değerleri düşük (15pg/mL, 34pg/ml, 41pg/ml, and 115pg/ml), folik asit, demir, demir bağlama kapasitesi normal sınırlar içindeydi. Homosistein düzeyi 2 olguda düşük saptandı. Çölyak hastalığı taraması için serolojik testler ve intestinal absorbsiyon testleri normaldi. Kemik iliği incelemesi megaloblastik anemiyi desteklemekteydi. Bebeklerin annelerinin tümünde B12 düzeyi düşüktü. Bu bulgular eşliğinde bebeklerdeki B12 eksikliğine bağlı aneminin, maternal yetersizliğe bağlı olduğu düşünüldü.
Sonuç: Çocukluk çağı nütrisyonel B12 eksikliği nadir görülür. Özellikle uzun süre anne sütüne bağlı beslenen ve ek gıdalara geçiş sürecinde sorunlar yaşayan çocuklarda, sebep, anne beslenmesindeki yetersizliğe bağlı gelişmektedir. Ek gıdalara 6 aydan itibaren geçilmesine rağmen anne sütü verilmesi 2 yaşa kadar desteklenmektedir. Bu çalışma ile anne sütünün vazgeçilmezliği belirtilmekle birlikte uzun süre anne sütü alan bebeklerde B12 yetersizliği olabileceği, bebeklerin beslenme anamnezi alınırken annenin beslenmesinin de sorgulanmasının önemi belirtilmek istenmiştir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü