DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

**

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Splenomegali ile Gelen Çölyak Vakası - POSTER: 50

Çölyak Hastalığı (ÇH); genetik olarak eğilimli kişilerde proksimal ince barsakta “buğdaydaki glutene karşı anormal immün yanıt” olarak tanımlanır. Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir ve klinik bulguları da gastrointestinal sistem (GİS) ve GİS dışı olmak üzere oldukça geniş bir yelpazede yer alır. Hepatosplenomegali (HSM) ÇH birlikteliği ile ilgili çok fazla bilgi yoktur ancak demir ve/veya çinko eksikliğine bağlı görülebileceği bildirilmiştir ve bu hastalarda glutensiz diyet, demir ve çinko tedavisi sonrası HSM’nin gerilediği görülmüştür.
Olgu
18 aylık erkek hasta ishal yakınmasıyla kliniğimize başvurdu. Anne baba arasında akrabalık olan olgunun öyküsünden 6 aylıktan itibaren karın şişliği ve ara ara ishal atakları olduğu, son 1 haftadır ishalinin arttığı, 1 yaşına kadar sadece anne sütü ile beslendiği, daha sonra inek sütü ve ek gıdalara başlandığı öğrenildi. Fizik incelemede; kas dokusu azalmış, karnı normalden bombe, karaciğer midklavikular hatta 3 cm, dalak 12 cm ele geliyordu. Enfeksiyöz, hematolojik ve diğer etiyolojiye yönelik tetkiklerde patolojik bulgu saptanmayan hastanın AGA IgA+, IgG+, EMA IgA-, IgG- tespit edilmesi üzere yapılan endoskopik ince barsak biyopsisinde Tip-3 ÇH’lığı tespit edildi.
Sonuç olarak; HSM veya SM ile başvuran hastalarda nadir de olsa ÇH akılda bulundurulmalı, etiyolojiye yönelik tetkiklerde herhangi bir neden saptanamayan olgular ÇH yönünden değerlendirilmelidir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü