DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Bursa

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Tümör Dağılımı - POSTER: 53

Amaç: Uludağ Üniversitesi Güney Marmara’ da onkolojik tedavi koşullarına sahip tek merkez niteliğindedir. Bu çalışmada merkezimizde son 10 yılda tanı alan çocuk hastaların tümör tiplerinin belirlenmesi ve hastaların geliş bölgelerinin ve güvence sistemlerinin saptanması amaçlanmıştır.
Hastalar ve yöntem: Ocak 1995 – Aralık 2004 tarihleri arasındaki Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı ve Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı poliklinik kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. On Langerhans hücreli histiyositoz tanılı hastalara ait veriler toplandı. Yaş, cinsiyet, tanı ve evre, yaşadıkları il, sağlık güvencesi olup olmadığı belirlendi.
Bulgular: On yıllık sürede Pediatrik Hematoloji kayıtlarında 204 yeni lösemi, Pediatrik Onkoloji kayıtlarında 114 lenfoma ve 339 çeşitli tiplerde solid tümör tanımlanan hasta olmak üzere 657 çocukluk çağı kanseri görülmüştür. Tümör istatistiklerinde ilk üç sırada lösemiler ( %31 ), lenfomalar ( %17,5 ), ve santral sinir sistemi tümörleri ( %13,7 ) yer almıştır. Bunları nöroplastom ( %8,5 ) ve yumuşak doku sarkomları ( % 4,8 ) izlemektedir. Hastaların 406’ sı erkek, 251’ i kız çocuklardır. ( E/K:2 ) Yaş sınırları 0 – 18 yaş olarak belirlenmiştir. Hastaların %74’ ü Bursa ilinden, %10’ u Balıkesir, %3,5’ i Yalova, %3,5’ i Çanakkale’ den gelmektedir. Vakaların %7’ si diğer coğrafi bölgelerde yaşayan çocuklardır. Hastaların % 51’ i SSK sigortalısı, %23’ ü Bağkur, %21’ i yeşil kart, %5’ i Emekli Sandığı’ na ait sevklerle tedavi edilmiştir. Saptanan tümör dağılımı ülkemizdeki bilinen pedi atrik kanser dağılımına uymaktadır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü