DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji BD ve Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir

**

Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı ve Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Baş-Boyunda Nadir Bir Deri Tümörü: Pilomatrikoma - POSTER: 56

Amaç: Pilomatrikoma sıklıkla yaşamın ilk iki dekatında görülen beniyn bir deri tümörü olup, kıl folliküllerinin matriks hücrelerinden  köken alır. En sık  baş-boyun bölgesinde, özellikle yanaklarda görülen bu tümör, derin subkutan yerleşimli veya yüzeyel nodül şeklinde görülebilmekte ve klinik olarak çeşitli beniyn ve maliyn cilt lezyonu ile karışabilmektedir. Pediatri pratiğinde baş-boyun veya ekstremitelerde, yüzeyel veya derin subkutan yerleşimli kitle lezyonlarının ayırıcı tanısında bu antitenin de hatırlanması, gereksiz ileri incelemelere gitmeden tanı ve tedavi  sağlaması açısından önemlidir. 
Olgu 1: Altı yaşında erkek, boynunun sol arka kısmında sekiz ay önce fark edilen şişlik nedeniyle lenfadenopati etyolojisi araştırılırken konsülte edildi. Fizik incelemesinde, sol posterior servikal bölgede, 1x1 cm. boyutlarında, çok sert kıvamlı, ağrısız, düzgün sınırlı, yüzeyel nodüler lezyon saptandı. Lenf nodu izlenimi vermeyen bu sert ve iyi sınırlı izole lezyon eksize edildi. Histopatolojik tanı pilomatrikoma olarak rapor edildi.
Olgu 2: On bir yaşında erkek, sol kulak arkasında dört ay önce farkedilen beze yakınması ile başvurdu. Fizik incelemede postauriküler bölgede cilt ve cilt altı dokuya fikse 3x 2.5 cm. boyutlarında sert kitle saptandı. Lenf nodu özellikleri taşımayan bu nodül eksize edildi. Histopatolojik olarak pilomatrikoma tanımlandı.
Olguların bir yıllık izleminde rekürrens saptanmadı.
Yorum: Pilomatrikoma özellikle baş boyunda yüzeyel veya derin subkutan yerleşimli, iyi sınırlı ve sert kıvamlı kitlelerin ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Klinik olarak  tanı konması zor olabilse de palpasyon özellikleri ve yerleşimi yönlendiricidir. Ön tanı olarak düşünülmesi ve kitlenin eksizyonu hem tanı, hem tedavi sağlar ve gereksiz incelemeleri önler. Önerilen tedavi yeterli güvenlik sınırı ile ve ciddi kozmetik sekel bırakmaksızın total cerrahi eksizyon olup, lokal rekürrens nadirdir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü