DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kalp ve Damar Cerrahisi A.D., Mersin

**

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin

Kalp Tamponadı ile Prezente Olan Posttravmatik Perikardiyal Effüzyon - POSTER: 62

Erişkinlerde major kardiak travma önemli bir mortalite sebebi olmakla birlikte çocuklarda enderdir. Künt kalp travmaları basit bir kontüzyondan kalp rüptürüne kadar değişen spektrumda bir klinik tablo ile kendilerini gösterebilirler. 
Bu raporda yüksekten düşme sonrası geç dönemde hemoperikardiyum ve kalp tamponadı ile başvuran hasta ender olması ve öykünün önemini vurgulamak için sunulmuştur.
Olgu Sunumu: İki yaşında erkek hasta; ateş, öksürük, nefes darlığı ve karın şişliği yakınmaları ile getirildi. Fizik bakıda; solukluk, solunum sıkıntısı ve hepatomegali saptandı. Telekardiyografide belirgin kardiyomegalisi de olan hastanın ekokardiyografik incelemesinde yoğun fibrin içeren perikardiyal effüzyon gözlendi. Kalp tamponadı gelişen hastaya perikardiyal tüp takıldı. Perikardiyal tüp ile izlenirken iki gün sonra tekrar tamponad bulguları gelişen hastada ekokardiyografide kalbin etrafını çevreleyen jelatinöz görünümde bir ekojenite artışı saptandı ve acil perikardiyektomi yapıldı. Ameliyat sırasında perikardın çok kalın olduğu ve perikard altında kitle görünümü veren yapılar dikkati çekti. Patolojik incelemede bu materyalin fibrin olduğu belirlendi. Hastanın anamnezi tekrar derinleştirildiğinde başvurudan on gün önce yüksekten düşme öyküsü olduğu öğrenildi. Öykü ile birleştirildiğinde perikardiyal effüzyonunun travmaya sekonder gelişen kanama olduğu düşünüldü. Perikardiyektomi sonrası hastanın kliniği hızla düzeldi ve şifa ile taburcu edildi.
Sonuç olarak, kalp tamponadı ile başvuran çocuk hastalarda öyküde alınamayan künt travma anamnezi de akılda tutulmalı ve erken tanının hayat kurtarıcı olduğu unutulmamalıdır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü