DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi ve Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalları, İzmir

Blalock-Taussig Şantı Sonrasında Gelişen Bir Horner Sendromu - POSTER: 65

Horner sendromu sempatik impulsların hipotalamustan göze dek herhangi bir lokalizasyonda devamlılığının bozulması sonucu ortaya çıkan okülosempatik parezi durumudur. Sempatik lifler dilatatör pupilla kasını, superior tarsal, inferior tarsal ve orbital düz kasları, ayrıca yüzün o tarafındaki ter bezlerini ve damarları innerve eder. Tek taraflı Horner sendromunda aynı taraf gözde hafif-orta şiddette pitozis, miyozis, tutulan liflere bağlı olmak üzere yüzde anhidroz ve enoftalmus görülür. Horner sendromu kazanılmış veya konjenital olarak ortaya çıkabilir. Beyin sapı, servikal spinal kord veya karotid arterin komşuluğunda bulunan sempatik pleksustaki sempatik sinir sistemini tutan vasküler, demiyelinizan, tümöral ve irritatif herhangi bir lezyon Horner sendromuna neden olabilir. Erişkinlerde akut iskemik inme nedenli beyin sapı zedelenmeleri Horner sendromunun en sık sebepleri iken, çocukluk yaş grubunda periferik nedenli Horner sendromları daha sık görülmektedir. Bu yazıda ventriküler septal defekt, pulmoner atrezi, konfluen hipoplazik pulmoner arterler, patent duktus arteriozus ve major aortopulmoner kollateral arter nedeniyle sol Blalock-Taussig şantı uygulanmasından sonra ortaya çıkan Horner sendromlu bir sütçocuğu sunulmuş ve bu olgu nedeniyle Horner sendromunun tanı ve ayırıcı tanısı vurgulanmak istenmiştir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü