DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Memorial Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

Yenidoğan Döneminde Lokal Anestezik Kullanımına Bağlı İki Methemoglobinemi Olgusu - POSTER: 78

Giriş: Methemoglobin; okside olmuş demir (Fe+3) taşıyan hemoglobindir. Methemoglobinin oksijen taşıma kapasitesi olmadığından kandaki methemoglobin düzeyi %30-40' aştığında kanda oksijen bağlama ve taşıma kapasitesi düşer, hipksiye bağlı semptomlar gelişir. Methemoglobinemi konjenital veya  edinsel olarak  görülebilmektedir. Burada lokal anestezi  uygulaması sonrası edinsel methemoglobinemi gelişen iki yenidoğan olgusu sunulmuştur.
Olgu 1: Gravida 2 Parite 2 anneden sezaryen ile 3110 gram olarak 1.dak 9,  5. dk 10 Apgar ile doğan bebeğin 24. saatinde yapılan lokal anestezi (prilokain) ile sünnet sonrası morarması saptanmıştır. Fizik muayenesinde siyanozu dışında anormal bulgusu saptanmayan bebeğin O2 saturasyonu %90 saptanmıştır. Venöz kan gazında pH: 7.40, PCO2: 34.9mmHg, PO2: 76mmHg, SO2: %97.5, HCO3: 21.3 mmol/L, BE: -2.7 mmol/L, MetHg %21 saptanmıştır. Methemoglobinemi tanısı alan bebek hemodinamik olarak normal olduğu için %100 O2 ile hood içinde izlenmiş, 12 saatlik takip sonucunda klinik düzelme saptanması üzerine taburcu edilmiştir.
Olgu 2: Gravida 3 Parite 3 anneden sezaryen ile 3850 gram olarak 1.dak 9,  5. dk 10 Apgar ile doğan bebek 30. saatinde lokal anestezi (prilokain) ile sünnet sonrası anne yanında izlenirken cilt renginde morarma  bildirilmiştir.  Fizik muayenesinde huzursuzluk ve siyanozu dışında anormal bulgusu saptanmayan bebeğin O2 saturasyonu %95 saptanmıştır. Venöz kan gazında pH: 7.39, PCO2: 27mmHg, PO2: 36mmHg, SO2: %88.6, HCO3: 16.4 mmol/L, BE: -6.9 mmol/L, MetHg: %25.7 saptanmıştır. Hemodinamik olarak normal olan bebek  %100 O2 ile hood içinde izlenmiş, dört saat sonraki kan gazında MetHg: %22.7 olarak saptanmıştır. Hasta 18  saatlik izleminin sonunda klinik düzelmesinin saptanması üzerine taburcu edilmiştir. Poliklinik kontrolünde methemoglobin düzeyi %1.2 saptanmıştır. Sonuç ve tartışma: Akut gelişen siyanoz tablolarında konjenital veya edinsel methemoglobinemi  sorgulanmalıdır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü