EDİTÖRDEN

J Curr Pediatr 2003; 1: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Bursa

Editörden

Başlarken...

GÜNCEL PEDİATRİ isimli dergimiz gönlümüzde uzun bir süredir var olan  istek ve özlemle, amatör bir ruhla yayın hayatına başlıyor..
Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında, dünya literatürü ışığı altında son gelişmeler de göz önüne alınarak çeşitli konuları, düzeyli ve ilkeli tıp dergiciliğinde örnek olabilecek bir çizgide hekimlerimize aktarmayı amaçlıyoruz.
Karar aşamasında derginin çok iyi olup olmayacağı konusunda tereddütler içerisinde kaldık. Bu; mükemmeliyetçiliğin arkasında yatan tereddüt olmalıydı. Ayrıca vazgeçmenin yeni şeyler öğrenme ve gelişme imkanını kaybetmek olduğunu da biliyorduk. Bu nedenle mükemmel olmayı değil de başarıyı hedef seçerek, yanlış yapma hakkımızın da olduğunu düşünerek işe başlamayı uygun gördük. İlk sayımızdan itibaren her sayımızın bir öncekinden hem teknik olarak daha kaliteli, hem de içerik olarak daha yoğun olması için çaba sarfedilecektir. Bizi cesaretlendirecek noktalardan bir diğeri ise, Türkiye’nin her yanından hocalarımızın, hekim arkadaşlarımızın bu dergimize ilk sayıdan itibaren verecekleri destek ve katkıdır.
Başlangıçta dört ayda bir olarak çıkacak olan dergimizde pediatrinin sık karşılaşılan çeşitli  konularının yer almasına özellikle dikkat edilecektir. 

Saygılarımla.

 

Anasayfa Arşiv Arama Menü