DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Bursa

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa

Bursa Bölgesinde Astım Tanısıyla İzlenen Çocuklarda Allerjen Duyarlılıklarının Saptanması - Poster 1

Giriş ve Amaç: Astım çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığıdır. Çocukluk yaş grubunda astım genellikle allerjen duyarlılığı ile birlikte görülür.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı polikliniğinde astım tanısıyla takipte olan Bursa bölgesi çocuk hasta grubunda çeşitli allerjenlere karşı duyarlılık oranlarının saptanması amacıyla bu retrospektif çalışma planlandı.
Materyal ve Metod: Astım tanısıyla takipte olan (eşlik eden başka alerjik hastalığı bulunmayan) 560 çocuk hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaşları 1-16 yaş arasında değişmekte olup ortalama yaş 9.6±0.16 yıl idi. Hastaların prick deri testi ve serum spesifik IgE sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastaların çeşitli allerjenlere karşı duyarlılık oranları saptandı.
Sonuçlar: Hastaların prick deri testi sonuçlarının incelenmesi sonucunda çeşitli bitki polenlerine %15.4, küf mantarlarına %2.3, hamamböceğine %1.7, evcil hayvanlara (kedi ve köpek) %2, ev tozu akarlarına (D. Pteronyssinus ve D. Farinae) % 44.4 oranında duyarlılık saptandı. Spesifik IgE sonuçları incelendiğinde ise çeşitli bitki polenlerine %14.9, küf mantarlarına %6, hamamböceğine %4.8, evcil hayvanlara (kedi ve köpek) %3.3, ev tozu akarlarına (D. Pteronyssinus ve D. Farinae) % 45.9 oranında duyarlılık saptandı. Çalışmamızda elde edilen sonuçlar neticesinde Bursa bölgesinde yaşayan astımlı çocuk hasta grubunda en sık duyarlılık saptanan allerjenlerin ev tozu akarları ve çeşitli bitki polenleri olduğu görüldü. Ev tozu akarlarına karşı duyarlılığın yüksek saptanmasının, Bursa bölgesinin iklim koşulları ve bitki örtüsüne bağlı olarak ev tozu akarlarının çevrede yoğun bulunmasıyla ilişkili olduğu düşünüldü.

Anasayfa Arşiv Arama Menü