DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Pediatri Bilim Dalı, İstanbul

Çocuklarda Kronik Öksürük Nedenleri - Poster 2

Giriş: Öksürük çocukların en sık doktora getirilme nedenleri arasındadır. Kronik öksürük nedenlerini belirlemek tedavi yaklaşımları açısından önemlidir
Materyal ve Metod: Retrospektif ve tanımlayıcı olan bu çalışmada 2001 Ocak-2004 Aralık tarihleri arasında Genel Pediatri birimimize 106 414 vaka başvurdu. 4580 (%4.3) vaka öksürük yakınması ile başvurmuştu Öksürük yakınması 3 haftadan uzun süren ve ilk kez başvuran 718 (%15.6) vaka araştırma kapsamına alındı. Daha önce kistik fibroz, astım ve tüberküloz, immün yetersizlik gibi altta yatan kronik bir hastalığı bulunan vakalar çalışma dışı tutuldu. Kronik öksürük nedenleri atipik pnömoni, astım, reaktif hava yolları, tüberküloz, bronşektazi, kistik fibroz ve immotil silya sendromu ve solunum yolu enfeksiyonları sonrası uzamış öksürük olarak sınıflandırıldı.
Bulgular: Yaş ortalaması 6.3 ± 4.5 yıl olan (1-14 yıl) 342'si (%47.6) kız , 376'sı: (%52.4) erkek vaka çalışmaya alındı. Vakaların 264'üne (%36.7) atipik pnömoni 186'sına (%25.9) astım, 125'üne (%17.4) reaktif hava yolları, 64'üne(% 8.9) solunum yolu enfeksiyonları sonrası uzamış öksürük, 44'üne(%6.1) bronşektazi, 22'sine(%3) tüberküloz, 10'una (%1.3) kistik fibroz, 3'üne (%0.4) de immotil silya sendromu tanısı konulmuştu. Vakalarda öksürük ortalama 12.4 ±7.5 hafta devam etmekte idi. Atipik pnömoni tanısı konulan vakalar makrolid grubu antibiyotikler ile en az 10 gün süre ile tedavi edilirken astım ve reaktif hava yolları tanısı alanlara topikal bronkodilatatör ve/veya steroid tedavisi verilerek pediatrik allerji bölümüne takip ve tedavisi için sevk edilmişti. Solunum yolları enfeksiyonları sonrası uzamış öksürüklerde ekspekteron tedavisi verilmişti. Tüberküloz tanısı alan vakalar en az 6 ay izovit, rifampisin 2 ay da pirazinamid tedavisi almışlardı. Kistik fibroz, bronşektazi ve immotil silya sendromu tanısı alanlar fizyoterapi ve antibiyotik tedavisi almak üzere pediatrik akciğer hastalıkları bölümüne gönderilmişti.
Sonuç: Kronik öksürük çocuklarda önemli bir semptomdur. Astım, reaktif hava yolları hastalığı, enfeksiyonlar sonrası uzamış öksürük en sık nedenleri arasındadır. Akciğer hasarı ile giden astım, bronşektazi ve kistik fibröz gibi hastalıkların erken tanısı tedaviye başlama açısından önemlidir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü