DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak

**

Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anotomi AD. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD., Zonguldak

Zonguldak İI Merkezindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bazı Antropometrik Ölçümlerle Büyümenin Değerlendirilmesi - Poster 5

Amaç: Çocuk hastalarda vücut ölçümlerinin bilinmesi sağlık ve hastalık durumlarının değerlendirilmesinde önemlidir. Vücut gelişiminin değerlendirilmesinde boy ve ağırlık en sık kullanılan parametrelerdir. Bu çalışmada Zonguldak'taki ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan 10 yaş grubu öğrencilerinden yararlanarak büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Zonguldak il merkezinde bir ilköğretim okulundaki 10 yaş grubu sağlıklı kız ve erkek öğrencilerde ağırlık, boy, baş çevresi, kol çevresi, areola mamma çapı, memebaşı çapı, biakromiyal çap, toraks çevresi, toraks çıkışı, orta hattan memebaşı uzaklığı, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğunun yanısıra, toraks derinliği, triseps, suprailiak ve subskapuler cilt kıvrım kalınlıkları sürgülü kaliperle ölçüldü ve birbirleriyle olan ilişkileri araştırıldı.
Bulgular: Vakaların 53 (%51)'i erkek, 49 (%49)'u kız idi. Çalışmada kız ve erkek öğrencilerde sırasıyla ortalama; ağırlık; 33,60±6,52 kg ve 32,81±7,08 kg, baş çevresi; 53,56±1,87 cm ve 53,07±1,30 cm, kol çevresi; 19,90±2,47 ve 19,64±2,22 cm, biakromial çap; 31,67±4,68 cm ve 32,08±2,59 cm, toraks çevresi; 66,91±5,66 ve 66,23±5,72, toraks çıkışı; 63,58±5,65 ve 62,69±5,67 cm ve toraks derinliği; 16,01±1,75 ve 15,71±1,45cm, areola mama; 1,76±0,43 ve 1,67±0,38 cm, memebaşı; 0,29±0,07 ve 0,28±0,09 cm, orta hat; 8,02±0,93 ve 7,68±0,87 cm, oturma yüksekliği; 71,77±3,35 ve 71,05±4,38 cm, kulaç mesafesi; 134,67±6,05 ve 132,79±7,35 cm, triseps cilt kıvrım kalınlığı; 1,61±0,67 ve 1,71±0,60 cm, subskapular 1,13±0,65 ve 1,21±0,60, suprailiak cilt kıvrım kalınlığı; 1,97±1,26 ve 1,99±0,91olarak ölçüldü. Gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Kız ve erkek öğrencilerde ortalama boy; 139±6,16 cm ve 136±5,74 cm olarak saptandı ve gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı olarak bulundu (p< 0.05).
Sonuç: Bulgularımızın Zonguldak bölgesi 10 yaş grubu ilköğretim okulu öğrencilerinde büyüme ve gelişme takibinde referans bir çalışma olarak kullanılabileceği ve ülke standardı oluşturulmamış parametreler içinde yapılacak olan çalışmalara destek sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anasayfa Arşiv Arama Menü