DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak

**

Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak

Spastik Çocuklarda Bazı Antropometrik Ölçümlerle Büyümenin Değerlendirilmesi - Poster 6

Amaç: Serebral palsili çocuklarda kötü beslenme ve oral motor disfonksiyona bağlı olarak yetersiz protein ve enerji alımı büyüme ve gelişme geriliğine neden olabilir. Bu çalışmada Zonguldak il merkezinde farklı iki spastik çocuk eğitim merkezinde takip edilmekte olan serebral palsili erkek çocuklar ile sağlıklı erkek çocukların antropometrik ölçümleri karşılaştırılarak büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Serebral palsili 10 yaş grubu erkek çocuklar ve aynı yaş grubundaki sağlıklı erkek çocuklarda ağırlık, boy, baş çevresi, kol çevresi, areola mamma çapı, memebaşı çapı, biakromiyal çap, toraks çevresi, toraks çıkışı, orta hattan memebaşı uzaklığı, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğunun yanısıra, toraks derinliği, triseps, suprailiak ve subskapuler cilt kıvrım kalınlıkları sürgülü kaliperle ölçüldü ve birbirleriyle olan ilişkileri araştırıldı.
Bulgular: Vakaların16 (%23)'ü spastik 53 (%77)'si sağlıklı 10 yaş grubu erkek çocuklar idi. Çalışmada spastik ve sağlıklı erkek öğrencilerde sırasıyla ortalama; ağırlık; 30±5,84 kg ve 32,81±7,08 kg, boy; 133±7,29 cm ve 136±5,74 cm, baş çevresi; 51,5±2,48 cm ve 53,07±1,3 cm, kol çevresi; 19±2,42 ve 19,64±2,22 cm, biakromial çap; 30±6,90 cm ve 31,67±4,68 cm , toraks çevresi 66±7,66 ve 66,23±5,72, toraks çıkışı 61,75±16,12 ve 62,69±5,67 cm ve toraks derinliği 15,5±1,97 ve 15,71±1,45cm, areola mama 1,7±0,43 ve 1,67±0,38 cm, memebaşı 0,25±0,09 ve 0,28±0,09 cm, orta hat 7,75±0,98 ve 7,68±0,87 cm, oturma yüksekliği 68±3,40 ve 71,05±4,38 cm, kulaç mesafesi 125,55±8,04 ve 132,79±7,35 cm, triseps cilt kıvrım kalınlığı; 1,6±0,63 ve 1,71±0,60 cm, subskapular cilt kıvrım kalınlığı 1,13±0,65 ve 1,15±0,64 cm suprailiak cilt kıvrım kalınlığı 1,5±1,28 ve 1,99±0,91 olarak ölçüldü. Gruplar arasında boy, baş çevresi, biakromial çap, oturma yüksekliği ve kulaç mesafesi açısından anlamlı farklılık saptandı (p<0.01).
Sonuç: Bulgularımızın 10 yaş grubu spastik çocuklarda büyüme ve gelişme takibinde referans bir çalışma olarak kullanılabileceği ve ülke standardı oluşturulmamış parametreler içinde yapılacak olan çalışmalara destek sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anasayfa Arşiv Arama Menü