DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dr.Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

**

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Çocuklarda Akut Pankreatitin Nadir Bir Nedeni: Akut Hepatit A - Poster 10

Çocuklarda akut viral hepatit A sonucu gelişen akut pankreatit sık görülmez. Burada üç gün önce başlayan sarılık, iştahsızlık, bulantı, kusma ve bir gündür ortaya çıkan karın ağrısı yakınmaları olan 14 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Fizik incelemede genel durumu orta, bilinci açık, ancak uykuya meyilli, cilt ve skleraları ileri derecede ikterik olan hastanın karın muayenesinde sağ üst kadranda hafif duyarlılığı vardı ve karaciğer kosta altında 3 cm ele geliyor, dalak palpe edilmiyordu. Traube kapalıydı. Laboratuar incelemelerinde AST:53 U/L, ALT:114 U/L, ALP:881 U/L, GGT:33 U/L, T.bil:22,5 mg/dl, D.Bil:10,8 mg/dl, PT:13 sn, aPTT:34,6 sn, D.Coombs ve I.Coombs (-) olan hastada fulminan karaciğer yetmezliği geliştiği düşünülerek istenen viral belirteçlerinden Anti-HAV IgM ve Anti-HAV total pozitif geldi. Diğer viral hepatit belirteçleri negatifti. Serum amilaz 366 U/L (N:28-100), serum lipaz 205 U/L (N:13-60), spot idrarda amilaz 1046 U/L (0-466) bulundu. Açlık safra asit düzeyi 78,5 mg/dl (N:0-10) idi. Karın USG'de karaciğer-dalak büyüklüğü olup, karaciğer parankim ekosu artmıştı. Pankreasla ilgili USG bulguları da akut pankreatit lehine değerlendirildi. Daha sonra yapılan karın BT ve MR bulguları da akut pankreatit ile uyumlu bulundu. Fulminan karaciğer yetmezliği yönünden izlenen ve ursodeoksikolik asit tedavisi başlanan, somatostatin gereksinimi olmayan hasta üç aylık takip sonucunda klinik ve laboratuvar bulguları tamamen düzelerek iyileşti. Bu olgu, fulminan veya fulminan olmayan viral hepatitlerin -özellikle viral hepatit A'nın- nadir de olsa akut pankreatit etiyolojisinde rol oynayabileceğini vurgulamak için gündeme getirildi.

Anasayfa Arşiv Arama Menü