OLGU SUNUMU

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Rekombinant Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Afebril Konvülsiyon: Olgu Sunumu - Poster 18

Giriş: Hepatit B virüsüne bağlı gelişen akut hepatit yaygın sağlık problemidir. Bu vakaların ortalama %5'i kronikleşirken dünyada hepatit B'ye bağlı 400-500 milyon taşıyıcı bulunmaktadır. Bu vakaların önemli bir bölümü siroza dönüşmektedir. Rekombinant aşılar 1982'de geliştirilerek kullanılmıştır. Literatürde, çok az sayıda hepatit B aşısı ile ilgili yan etki bildirilmiştir. Yan etkiler arasında terleme, iştahsızlık, kusma, baş dönmesi, hipotansiyon, trombositopeni, alopesi gibi nörolojik, dermatolojik, hematolojik veya sistemik yan etki sayılabilir. Erişkinde bir vakada afebril konvulsiyon görüldüğü belirtilmesine rağmen, çocukta rekombinant hepatit B aşısına bağlı gelişen afebril konvülsiyon bildirilmemiştir.
Olgu Sunumu: Dört aylık erkek bebek, çocuk acil polikliniğine aniden morarma, gözlerini bir noktaya dikme şeklinde iki kez nöbet geçirme nedeniyle başvurdu. Öyküsünden, 24 saat içerisinde hepatit B aşısı olduğu öğrenildi. Bebeğin öyküsünden, takipleri sırasında 3 aylıkken başını dik tuttuğu, 4 aylıkken destekli oturabildiği, nöromotor gelişiminin normal olduğu, soygeçmişinden; dayıda 4-5 kez ateşli dönemde geçirilen nöbet öyküsü olduğu öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde vücut ısısı, nabız dakika sayısı, solunum dakika sayısı ve sistem bulguları doğaldı. Alınan tetkiklerinde; Hb:9.85 g/dl, Hct:%28.6, MCV:83.6 fl, WBC:7120/mm3, Plt: 463.000/mm3, CRP:0, Kan şekeri: 90 mg/dl, Ca:10.6 mg/dl, P:5.92 mg/dl, AP:781, Na:104 mg/dl, K:4.8 mg/dl ve EEG'si, Kranial CT'si normal olan hastanın hastanedeki 24 saatlik izleminde vital bulguları stabil seyretti ve nöbet gözlenmedi. Bebeğin daha sonraki takiplerinde 7.5 aylıkken ateşli dönemde nöbet geçirme nedeniyle tekrar hastaneye başvurduğu gözlendi. Bu dönemde tekrar edilen kan tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri normal bulundu. Hepatit B aşısının ardından en sık görülen yan etkiler arasında ateş bildirilmektedir. Vücut ısısının 38ºC ve üzerinde olması çocukta febril nöbete neden olabilir. Sunulan vakanın başvuruda ve izlemi sırasında ateşinin olmayışı, aşıya bağlı febril konvülsiyonu ayırt ettirmiştir. Hasta şu anda 2.5 yaşındadır ve nöbetsiz olarak takip edilmektedir. Bu yazıda, rekombinant maya hücrelerinde üretilen hepatit B aşısının ardından gelişen afebril konvülsiyonu olan bir vaka tanımlanmıştır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü