DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

**

Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Çocukluk Çağında Yineleyen Parotitis - Poster 19

Yineleyen parotitis, juvenil(idiopatik) parotitisin tekrarlayan formu olarak tanımlanan, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen tükrük bezinin nadir bir inflamatuvar hastalığıdır. Hastalığın viral infeksiyonlar, otoimmün bozukluklar ve immün yetmezlik ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yedi yaşında erkek hasta sağ parotis bölgesinde akut başlangıçlı şişlik ve hassasiyet nedeni ile başvurdu. Öyküsünden daha önce 5 kez parotitis geçirdiği öğrenildi. Etiyolojiye yönelik yapılan tüm tetkikleri negatifdi. Parotis bezi ultrasonografisi yineleyen parotitis ile uyumlu idi. Antibiyotik ve semptomatik tedavi ile hastanın bulguları düzeldi. Yineleyen parotitis çocuklarda nadir gözlenen bir durumdur ve hasta etiyolojiye yönelik araştırılmalıdır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü