DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak

**

Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı, Zonguldak

***

Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak

****

Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak

*****

Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD., Zonguldak

Ciddi Hipermagnezemi ile Gelen Bir Olgu - Poster 44

14 yaşında kız hasta pediatri acil polikliniğine bilinç kaybı nedeniyle başvurdu. Öyküsünden hastanın bir haftadır gaita çıkısı olmadığı ve bu nedenle sık sık magnezyum içeren katartik kullandığı öğrenildi. Başvurduğu gün kusmaları başlayan hastanın bir anda bilincinin kapandığı öğrenildi. Özgeçmişinde hastanın mental retardasyonunun olduğu, reflü nedeniyle böbrek ameliyatı geçirdiği öğrenildi Fizik muayenesinde VA:16 kg(<3p) Boy:121cm(<3p) A: 36.2°C N: 70/dk SS:20/dk komatöz durumda olan hastanın Glaskow koma skalası 3 puan olup, pupillerde ışık refleksi zayıf, solunum paterni yüzeyel, batın distandü, barsak ansları belirgin, derin tendon refleksleri alınamamakta ve plantar yanıt fleksör idi. Hastaya koma ayırıcı tanısı amacıyla çekilen kraniyal tomografisi normal olarak değerlendirildi. Çekilen EKG'de 1. dereceden AV bloğu olduğu fark edilen hastaya herhangi bir olası intoksikasyona yönelik olarak mide lavajı yapılarak aktif kömür tek doz verildi. Aldığı katartik ilaca bağlı hipermagnezemisi olacağı düşünülen hastanın bakılan magnezyum değerinin 15.9mg/dl gelmesi üzerine hasta acil hemodiyalize alındı. Diyalizin 2. saatinde bilinci açılan hastaya diyaliz çıkışında bakılan Mg değeri 5.9mg/dl olarak geldi. Hastaya profilaktik olarak magnezyumun kardiyak etkilerini önlemek amacıyla 0,5cc/kg/doz kalsiyum glukonat iv olarak başlandı. Mg yüklenmesi olduğu düşünülen hastaya 6 saatlik aralarla bakılan Mg değerinin diyaliz sonrası 24. saatinde 7mg/dl gelmesi üzerine hasta bir kez daha hemodiyalize alındı. Takiplerinde diyaliz sonrası Mg değeri 3.9mg/dl gelen hastanın Mg değeri tedrici olarak düştü. Bu sunumda bilinci kapalı olarak gelen hastada hipermagnezeminin de bu tabloya yol açabileceği ve 10mg/dl'yi geçen değerlerede acil hemodiyalizin tedavi edici ve yüz güldürücü olduğu vurgulanmak istenmektedir. Olgumuz pediatrik yaş grubunda 15mg/dl'in üzerinde Mg değeri ile yaşayan literatürdeki ilk olgu olarak bildirilmektedir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü