DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Sani Konukoğlu Tıp Merkezi Pediatri ve Yoğun Bakım Ünitesi, Gaziantep

Ağır Dehidratasyon ve Psödo-Bartter Sendromu Tablosu ile Başvuran Bir Kistik Fibrozis Olgusu (∆F508 ve W1282X Kompund Heterozigot Mutasyonu) - Poster 46

Kistik fibrozis; otozomal resesif geçiş gösteren, farklı organ ve sistemleri tutan, çok defa ölümcül seyreden bir hastalıktır. Ülkemizdeki gerçek sıklığı bilinmemekle birlikte 1/2000- 1/4000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Kistik fibrozisli süt çocuklarında terle aşırı tuz kaybı sonucu hipovolemi ve hipokloremik metabolik alkalozun eşlik ettiği Psödo-Bartter Sendromu gelişebilmektedir. Hastanemiz acil servisine, tekrarlayan kusmalar ve iştahsızlık yakınmasıyla başvuran 10 aylık erkek olgu ağır dehidratasyon tablosu ile yoğun bakım ünitesinde izlendi. İzleminde tedaviye dirençli ağır hipoelektrolitemi, metabolik alkaloz saptandı. Sık enfeksiyon geçirme öyküsü ve büyüme gelişme geriliği bulguları olan olgunun yapılan kistik fibrozis mutasyon analizinde iki ayrı mutasyon (∆F508 ve W1282X kompound heterozigot mutasyonu) saptandı. İzah edilemeyen büyüme ve gelişme geriliği, tekrarlayan kusmalar ve dehidratasyonun eşlik ettiği hipokloremik metabolik alkalozlu olguların kistik fibrozis açısından tetkik edilmeleri gerekmektedir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü