DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Tonsillektomi Sonrası Massif Hemoraji Gelişen Bir Olgu - Poster 49

Tonsillektomi en sık uygulanan pediatrik cerrahi işlemlerden biridir. Cerrahi tekniklerindeki gelişmelere rağmen tonsillektomi sonrası hemoraji insidansı %0.1 ile %9.3 olarak bildirilmiştir. 7 yaşında kız çocuğu acil polikliniğe ağız ve burundan yoğun kanama nedeni ile başvurdu. Kanama yaklaşık 15-20 dakika önce başlamıştı. Hasta ünitemize başvurduğunda solunumu oldukça yüzeyel, nabzı bradikardikti. Ağız ve burun hızlıca aspire edilerek oksijen verilmeye başlandı. Damar yolu açıldı, intravenöz defisit tedavisi verildi. Acil şartlarda kanama diatezi ve gastrointestinal kanama ekarte edilemediği için 10 mgr K vit İV ve 1 mg/kg ranitidin İM yapıldı. Alınan öyküsünde 1 hafta önce tonsillektomi yapıldığı öğrenildi. İzleminde gastrointestinal ve kanama diatezi ekarte edilen hastaya KBB danışımı yapıldı. İzleminde Htc değerleri düşen hastaya 1 Ü eritrosit transfüzyonu yapıldı. Bir gün acil servisde izlenen hasta sağlıklı olarak taburcu edildi.Tonsillektomi sonrası kanama özellikle küçük çocuklarda hayatı tehdit edici olabileceği için bu olguyu sunmak istedik.

Anasayfa Arşiv Arama Menü