DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dr.Behçet Uz ÇocukSağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

**

Dr.Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Erken Konjenital Sifilisli Bir Olgu - Poster 54

Tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı olmaya devam eden sifilis bir spiroket olan Troponema pallidumun neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Konjenital sifilis prevelansı son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde artmaktadır. Enfekte olan yenidoğanların yarıdan fazlası asemptomatik olduğundan ve semptomatik olanlarda da nonspesifik veya belirgin olmayan bulgular olması nedenleriyle konjenital sifilis tanısı problemlidir.
Otuz yedinci gestasyonel haftada, miadında, 3400 gram olarak doğan 1 günlük kız olgu respiratuar distresinin olması nedeniyle doğum odasında konsülte edildi. Fizik muayenede takipne ve hipotoni saptandı. Annenin gebeliğinin 3. ayında sifilis tanısı aldığı ancak tedaviyi yarıda bıraktığı öğrenildi. Çocuğun serolojik testlerinden VDRL titresi 1:16 (kan ve BOS) , TPHA pozitif , RPR negatif , anne ve babanın VDRL testleri 1:16 pozitif olarak bulundu. Erken konjenital sifilis tanısıyla 10 gün kristalize penisilin tedavisi uygulandı.
Hamile kadınlarda doğru tanıyı koyarak ve yeterli tedavi ederek önlenebilir bir hastalık olan konjenital sifilisin yeni milenyumda hala bulunduğuna dikkati çekmek için konjenital sifilisli bir vaka sunulmuştur.

Anasayfa Arşiv Arama Menü