DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Prematürelerde Flebotomiye Bağlı Anemi - Poster 61

Prematürelerde oluşan anemi semptomlara ( taşikardi, takipne, dispne, apne, beslenme güçlüğü) yol açtığı için önemli bir sorundur. Prematüre bebeklerde hasta stabilize olana kadar tetkikler için alınan kan aneminin önemli bir sebebidir. Servisimizde izlediğimiz prematüre bebeklerden tetkik için alınan kanların anemi oluşmasındaki rolünü araştırmak istedik. Bu amaçla en az 7 gün süre ile takip ettiğimiz 84 hastadan alınan kan hacimleri, verilen eritrosit süspansiyonları, Hb değerlerindeki düşme not edildi. Bu 84 bebekten ortalama 19,5 cc kan alınmıştır. Bu 84 bebekten 44 üne ( % 52.3) 66 kez eritrosit süspansiyonu verilmiştir. Bu şekilde ortalama 15 cc eritrosit süspansiyonu verilmiştir. Bu değerler literatürle kıyaslandığında düşük gözükmektedir. 44 Bebeğin 18 tanesine ( % 40.9) birden fazla transfüzyon yapılmıştır. Hastalarımızda ortalama 3,5 gram Hb düşmesi olmuştur. Sonuç olarak prematüre bebekten kan alırken çok düşünmek zorundayız. Hastaya faydası olan tetkik alınmalıdır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü