DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dr.Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

**

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Salisilatin İndüklediği Hepatotoksisite: İdiyosenkratik Bir Reaksiyon mu? - POSTER: 73

İlaçların indüklediği karaciğer hasarlanması önceden tahmin edilebilen veya idiyosenkratik -beklenmedik şekilde gelişen- olabilir. İdiyosenkratik tip hepatotoksisite diğer tipin aksine doz bağımlı değildir. Salisilatların hangi mekanizma ile karaciğer hasarı yaptığı da net olarak bilinmemektedir. Burada akut romatoid kardit tanısı ile salisilat tedavisi başlanan ve sonrasında hepatotoksisite gelişen 11 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Günde 4 kez, 750 mg aspirin (3 g/gün) başlanmasından sonraki 14. günde hastanın karaciğer enzimleri yükseldi (AST: 1418 U/L, ALT: 1464 U/L) ve aspirin kesildi. Uygun sıvı tedavisi ve kompanse metabolik asidoz için alkalinizasyon tedavisi başlandı. Ancak serum salisilat düzeyi düşmesine rağmen karaciğer enzimleri yükselmeye devam etti (AST: 2032 U/L, ALT: 2677 U/L). Bu arada bakılan hepatit belirteçleri ve diğer viral belirteçler negatifti. Tablo, hepatotoksisitenin doz bağımsız idiyosenkratik tip olduğunu düşündürdü. 1 mg/kg/gün dozunda steroid (prednizolon) başlandı ve 7. günde karaciğer enzimleri normal düzeylere ulaştı. Bu olgu nedeniyle, yüksek doz salisilat alan hastalarda ortaya çıkan karaciğer bozukluklarının ayırıcı tanısında salisilatların indüklediği hepatotoksisitenin düşünülmesi gerekliliği, bu durumun serum salisilat düzeyinden bağımsız olarak da gelişebileceği ve steroid tedavisinin etkinliği vurgulanmak istendi.

Anasayfa Arşiv Arama Menü