DİĞER

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir

Ülkemizde Nadir Bir Zehirlenme Nedeni: Etilen Glikol - POSTER: 77

Etilen glikol (EG) antifriz, buzlanmayı çözücü sıvılar, deterjanlar ve parlatıcılar gibi sık kullanılan ürünlerde bulunan bir alkoldür. Gelişmiş ülkelerde EG zehirlenmesi bildirilen zehirlenmeler arasında önemli yer tutarken, ülkemizde ise kayıt altına alınan zehirlenme olguları arasında çok sınırlı sayıda yer almaktadır. EG,kendisi toksik olmadığı halde metabolitleri aracılığıyla merkezi sinir sistemi depresyonuna, artmış anyon gap'li metabolik asidoza, vital organlarda kalsiyum oksalat birikimine ve akut böbrek yetmezliğine neden olmaktadır. Ülkemizde EG zehirlenmesi çok nadir görüldüğünden bu zehirlenmeye dikkati çekmek ve tedavi yaklaşımlarını gözden geçirmek amacıyla bu olguyu sunmak istedik.
Yedibuçuk yaşında erkek hasta, kaza ile yarım su bardağı antifriz içtikten 5 saat sonra acil servisimize başvurdu. Fizik bakısında bilinç açık, koopere ancak konuşma bozukluğu mevcuttu. Yapılan laboratuvar incelemelerde artmış anyon gap'li metabolik asidoz tablosu (pH: 7.27, HCO3: 18 mmol/L, BE: -8.1, Na: 140 meq/L, K: 4.7 meq/L, Cl: 104 meq/L) saptandı. Tedavisinde sıvı (3000 ml/ m2/gün ) ve bikarbonat (1 meq/kg/6 saat) ile birlikte antidot olarak 6 saat süreyle oral etanol (Başlangıç: 5 ml/kg, idame: 0,4 ml/kg/saat) başarıyla uygulandı.
Sonuç olarak, az bilinen fakat ciddi klinik tabloya ve mortaliteye sebep olabilen EG zehirlenmesi ve tedavi yaklaşımları iyi bilinmelidir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü