EDİTÖRDEN

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

Sayın Okurlarımız

Güncel Pediatri Dergisi, yayına başladığı 2003 yılından beri güncel derlemelerle yalnız Pediatri uzmanlarının değil, aynı zamanda pratisyen hekimlerin de aradıkları ve yararlandıkları bir dergi olmuştur. Dergimiz önemli konularda en son bilgileri okuyucuya aktarmaya çalışırken hekimlerin günlük meslek hayatında kullanabileceği pratik bilgileri de vermeyi amaçlamaktadır. Dergimizin içeriği, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalımız'da faaliyet gösteren onbir bilim dalımızın seçkin öğretim üyelerinin katkı ve denetimleri ile her sayısında daha gelişmektedir.   
Yazılarımızda, ülkemizde yapılan çalışmalara da yer verilmesine özen gösterilmektedir.

Bu özellikleri ile tıp dünyamızda önemli bir boşluğu dolduran dergimiz, halen 1500 baskı ve yaygın dağıtım ağı ile geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmaktadır. Güncel Pediatri'nin gelecek sayılarında baskı sayısı artırılarak daha geniş bir kitleye hitap etmesini amaçlıyoruz. Dergimizde pediatrinin tüm alanlarına yönelik çeşitli konular yer almaya devam edecektir.

Güncel Pediatri Dergisi'nin eski ve yeni tüm sayılarında yer alan yazılara internet aracılığıyla www.guncelpediatri.com adresindeki 'web' sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Tüm meslektaşlarımızın dergimize yazıları ile katkılarını bekliyoruz. Sonraki sayılarımızda buluşmak üzere, saygılarımla.


Prof. Dr. Ömer Tarım

Anasayfa Arşiv Arama Menü