EDİTÖRDEN

J Curr Pediatr 2006; 4: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

Editörden

Sayın Okurlarımız

Güncel Pediatri Dergisi, sizlerden aldığı destek ile, bu sayısında da güncel konuları, kapsamlı derlemelerle size aktarmaya devam ediyor. Yeni yılın ilk sayısında 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi'ndeki sunumlara ve derlemelere yer verilecektir. Kongremizin
18-21 Şubat, 2007 tarihinde yapılacağını bir kez daha hatırlatırız. Bu konudaki ayrıntılı bilgiye
www.uludagpediatri.org web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncel Pediatri Dergisi'nde yayınlanmış olan tüm yazıları,  www.guncelpediatri.com web sayfasında bulabilirsiniz.

Dergimize derleme yazılarınızla katkılarınızı bekliyoruz. Bu vesileyle, Yayın Kurulumuz adına bütün meslektaşlarımızın yeni yılını kutluyorum.

Saygılarımla,


Prof. Dr. Ömer Tarım

Anasayfa Arşiv Arama Menü