EDİTÖRDEN

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

Sayın Okurlarımız,

Güncel Pediatri Dergisi, yayına başladığı 2003 yılından beri güncel derlemelerle yalnız Pediatri uzmanlarının değil, aynı zamanda pratisyen hekimlerin de aradıkları ve yararlandıkları bir dergi olmuştur. Dergimiz önemli konularda en son bilgileri okuyucuya aktarmaya çalışırken hekimlerin günlük meslek hayatında kullanabileceği pratik bilgileri de vermeyi amaçlamaktadır. Dergimizin içeriği, tüm Türkiye’deki meslektaşlarımızın katkıları ile her sayısında daha da gelişmektedir.   

Bu özellikleri ile tıp dünyamızda önemli bir boşluğu dolduran dergimiz, halen 2000 baskı ve yaygın dağıtım ağı ile geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmaktadır. Şu ana kadar  sadece derleme yazılarına yer verdiğimiz dergimizde 2007 yılı 2. sayımızdan itibaren pediatrinin tüm alanlarına yönelik orijinal makale, olgu sunumu, derleme yazıları yer alacaktır.

Güncel Pediatri Dergisi’nin eski ve yeni tüm sayılarında yer alan yazılara internet aracılığıyla www.guncelpediatri.com adresindeki ‘web’ sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Tüm meslektaşlarımızın dergimize yazıları ile katkılarını bekliyoruz. Sonraki sayılarımızda buluşmak üzere, saygılarımla.

Anasayfa Arşiv Arama Menü