OLGU SUNUMU

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Bursa

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa

****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Bursa

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

Giriş: Hepatit B enfeksiyonlarından korunmak için uygulanan Hepatit B aşılarına bağlı ürtiker, anjioödem gibi alerjik reaksiyonlar ve artralji, vaskülit literatürde az sayıda bildirilmektedir.
Olgu: 12 yaşında erkek çocuk, vücudunda döküntü, kaşıntı şikayeti ile başvurdu. Öyküsünde 4 yıl önce 3 doz Hepatit B aşısı yapılmış olan olguya 6 saat önce okulda hepatit B aşısının rapel dozu yapıldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde alt ve üst ekstremitelerinde, yüzünde ve sırtında kaşıntılı, ürtikeryal lezyonları ve yüzde, dudaklarda anjioödemi mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Olguda akut ürtiker düşünüldü. Antihistaminik tedavisiyle akut ürtiker yakınmaları geçen olguda takiben 8. günden sonra ayak bileklerinde artralji bulguları ve el, kol ve bacaklarda yaygın ürtikeryal vaskülit lezyonları gelişti.
Olgunun laboratuvar değerlerinde beyaz küre: 6200 mm3, Hb:10,8 mg/dl, trombosit: 387000 mm3, sedimentasyon: 14 mm/saat, CRP: 2,5 mg/dl, kan biyokimyasında üre, kreatinin ve diğerleri, tam idrar tetkikleri normal olarak bulundu. Total ve spesifik IgE testleri, RF, ANA, AMA, ASMA, ANA normal saptandı. Ürtikeryal vaskülit lezyonlarından yapılan deri biyopsisi ürtikeryal vaskülit ile uyumlu bulundu.
Olguya artraljisi için analjezik ve ürtikeryal vaskülit için metilprednizolon 1 mg/kg/gün başlandı, artralji yakınmaları 2 gün içinde geriledi. Ürtikeryal vaskülit lezyonları 5. günde tamamen iyileşti.
Sonuç: Günümüzde hepatit B aşılaması yaygın olarak uygulanmaktadır. Hepatit B aşısına bağlı ürtiker, anjioödem gibi alerjik reaksiyonlar ve artralji, ürtikeryal vaskülit tablolarının gelişebileceği literatürde az sayıda bildirilmekle birlikte aşılamanın yaygınlaşmasına bağlı olarak giderek daha çok sayıda karşılaşılabileceği göz önünde tutulmalıdır. .

Anasayfa Arşiv Arama Menü