OLGU SUNUMU

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Ankara

**

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Konjenital Lober Amfizem: Olgu Sunumu - POSTER: 7

Konjenital lober amfizem, genellikle bir lobda progressif hava hapsi, hiperaerasyon, etkilenen lobun komşu akciğer dokusuna basısı ve karşı akciğere herniasyonu ile karakterize klinik bir tablodur. En sık sol üst ve daha az sıklıklarla da sağ üst ve sağ orta lob etkilenimi görülür. Genellikle yenidoğan döneminde ağır ve ilerleyici solunum sıkıntısı ile kliniğe başvururlar. Daha büyük çocuklarda tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları, hışıltı ve kronik öksürük önemli başvuru nedenleridir. Hastaların %50’sine intraluminal, %2’ sine de ekstrensek bası eşlik eder. Hastalığın ortaya çıkma yaşı ile kliniğin ağırlığı arasındaki korelasyon nedeniyle erken yaşta ağır solunum problemlerine yol açan hastalara lobektomi uygulanırken daha ileri yaşlarda bulgu verenler konservatif tedavi ile izlenebilirler. Burada tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu ile başvuran ve konjenital lober amfizem tanısı konularak lobektomi uygulanan bir olgu nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.
Olgu: Beş gündür olan burun tıkanıklığı, nefes almakta zorluk, öksürük ve morarma şikayetleriyle başvuran 2,5 aylık erkek hastanın öyküsünden eşiyle arasında akrabalık olmayan 22 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden, 29 haftalık, hastanede, 1820 gr olarak, sezeryanla doğduğu, solunum sıkıntısı ve morarma nedeniyle iki gün mekanik ventilasyon desteği uygulandığı ve exchange transfüzyon yapıldığı öğrenildi. Doğum sonrası sarılık, kilo alamama ve pnömoni nedeniyle 40 gün hastanede izlenen hasta, taburcu olduktan sonra bir ay süreyle evde herhangi bir şikayeti olmadan izlenmiş, fakat bu dönemde çok iyi kilo alamamıştı. Kardeş ölümü ve ailede önemli hastalık öyküsü yoktu.
Fizik incelemesinde, genel durumu iyi, vücut sıcaklığı 37°C, vücut ağırlığı ve baş çevresi <3p, oksijen satürasyonu %90, solunum sayısı 58/dk ve nabzı 130/dk bulundu. Subkostal ve interkostal retraksiyonları gözlenen ve bilateral krepitan ralleri duyulan olgunun, diğer sistem muayenelerinde bilateral hidrosel hariç özellik yoktu.
Laboratuvar tetkiklerinde, fizyolojik anemisi mevcuttu. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, serum elektrolitleri, tam idrar tetkiki, tiroid fonksiyon testleri, serum demiri, serum demir bağlama kapasitesi ve arteriyel kan gazları normal bulundu. RSV, adenovirus ve parainflüenza serolojileri normal bulundu. İki yönlü akciğer grafisinde, sağ akciğer alt lobda konsolidasyon ve kollaps, sol akciğerde alt lobda parakardiak konsolidasyon izlendi. Sol akciğerin sağa doğru herniye olduğu ve sol üstte belirgin havalanma artışı izlendi. Ekokardiyografi ve özofagogram normal bulundu.
İzlemde çekilen kontrol akciğer garfisinde shiftin artmış olduğu görülmesi, doğum sonrasında yattığı merkezde çekilen akciğer grafilerinde de sol üstte havalanma artışı izlenen hastanın çekilen toraks tomografisinde sol üstte konjenital lober amfizem ile uyumlu görüntü elde edildi. Bronkoskopi sonrası konjenital lober amfizem tanısı kondu ve amfizematöz sol akciğer üst lobu lingula ile birlikte eksize edildi. Şikayetleri düzelerek taburcu edilen olgu, operasyondan iki ay sonra bir kez daha pnömoni nedeniyle yatırılarak izlendi. Düzenli kontrollerine gelen olgunun kilo aldığı ve akciğer grafisinin kontrolde normal olduğu görüldü.

Anasayfa Arşiv Arama Menü