DİĞER

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Ankara

**

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

***

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

****

Dr.Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Süt Çocukluğu Döneminde Gelişen Bir Primer Polidipsi Olgusu - POSTER: 18

Primer polidipsi, homeostatik gereksinim olmadan aşırı sıvı tüketimi ile giden klinik bir durumdur. Burada erken süt çocukluğu döneminde başlayan kilo alamama yakınması ile başvuran ve primer polidipsi tanısı alan bir olgu nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.
Olgu: Onyedi aylık erkek hasta, kilo alamama, yürüyememe yakınması ile getirildi. Hikayesinden miadında, 3100gram olarak spontan vajinal yolla komplikasyonsuz doğduğu; ilk üç ay sadece anne sütü ile beslendiği, sağlık ocağında yapılan kontrollerinde kilo alımının normal olduğu ancak üçbuçuk aylıkken geçirdiği akut gastroenterit sonrası kilo alımının yavaşladığı, ailenin bu dönemde hasta yakınlarının önerisi ile hastaya bol su içirmeye başladığı, ishal sonrası dönemde de bol su verilmeye devam edildiği öğrenildi.
Özgeçmişinde hastanın 10 aya kadar nöromuskuler gelişim basamaklarının normal olduğu, daha sonra yavaşladığı, soygeçmişinde ise anne ve babanın birinci derece akraba olduğu öğrenildi.
Fizik muayenesinde, genel durumu iyi, vucut ağırlığı 7000gr (3p), Boy 78cm, cilt altı yağ dokusu azalmış, nörolojik muayenede kas tonusu azalmış, derin tendon refleksleri hipoaktif, desteksiz oturma ve yürümesi yoktu ve diğer sistem bulguları normaldi.
Laboratuar bulgularında hemoglobin 8,6gr/dL, lökosit sayısı 16,9x103/mm3, trombosit sayısı 449x103/mm3, serum sodyum 124mEq/L, serum potasyum 3,19mEq/L, serum klor 95,5mEq/L, idrar pH 7,5 ve dansitesi 1001, idrarda protein ve glukoz negatif, idrar sodyumu <5 mEq/L, idrar osmolaritesi 0 ve serum osmolaritesi 259mOsm. bulundu. Arteriyel kan gazları, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal bulundu.
Klinik seyrinde günde 3 litreye kadar su içtiği gözlenen hastanın yapılan su kısıtlama testiyle idrar osmolaritesi 500 mosm’a yükseldi ancak, hastanın %5 kilo kaybı olduğu için test sonlandırıldı. Hastada primer poldipsi düşünülerek, aşamalı olarak içtiği su miktarı azaltıldı. İki haftalık bir süre içinde günlük su alımı normal sınırlara inen hastanın iştahının arttığı, kilo alımının olduğu gözlendi. Hastaneye yatışının üçüncü haftasında aşamalı sıvı kısıtlaması sonrası idrar dansitesi 1020, idrar osmolaritesi 800 mosm ve serum osmolaritesi 277 mosm değerine kadar yükseldi. 8200 gr ağırlığa ulaşan hasta desteksiz oturabiliyor, ayakları üzerine basabiliyordu. İzleminde bulgularında bozulma olmayan hasta diyeti düzenlenerek fizik tedavi programına devam etmek üzere taburcu edildi.
Çocukluk yaş grubunda iyatrojenik nedenlerle gelişen polidipsinin hastanın beslenme alışkanlığını, somatik ve motor gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğini vurgulamak için olgu sunuldu.

Anasayfa Arşiv Arama Menü