DİĞER

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

**

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

***

Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Lenfoma Bulgularıyla Prezente Olan Abdominal Tüberküloz Olgusu - POSTER: 49

Tüberküloz kronik seyirli, önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olmasına rağmen akciğer dışı tüberküloz olgularının (%25-30’u) klinik ve laboratuar bulguları birçok hastalık ile benzer olabilmekte ve ayrıcı tanı ancak biyopsi ile konulabilmektedir. Tanının gecikmesiyle mortalite ve morbidite riski artmaktadır. Kliniğimizde lenfoma bulguları ile başvuran bir abdominal tüberküloz olgusu nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.
5 yaşında erkek hasta, hafif ateş, karında şişlik, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede ateş 38.5 0C, boy 25-50.p, kilo
3-10.p, batında asit ve kenarları düzgün olmayan ağrısız kitle palpe edildi. Karaciğer kot altı 8cm, dalak 4-5cm ele geliyordu. Diğer sistem muayeneleri normal, hemogram ve biokimyada özellik yok, C-reaktif protein (CRP) 18mg/dl karaciğer fonksiyon testleri normaldi. Tümör belirteçleri negatif (-), toraks ve batın tomografisinde milimetrik boyutta çok sayıda lenfadenopati tespit edildi. Yapılan kemik iliğinde atipik hücre görülmedi. Bu verilerle lenfoma ön tanısından uzaklaşılan hastada tuberküloz düşünüldü. Çekilen akciğer grafisinde özellik yoktu, aşıları tam olmayan hastada PPD:14mm, eksüda karakterindeki parasentez mayide spesifik, non spesifik kültür, BACTEC ve PCR da tuberküloz lehine bulgu saptanmadı.
Kliniği itibariyle tuberküloz düşünülen hastaya laparoskopik girişim yapılarak karaciğer ve omentumdan biopsi alındı. Doku örneklerinde kazeifiye granülom saptanan hastaya antituberküloz tedavi başlandı. Hasta halen servisimizde izlenmektedir.
Sonuçlar
Ülkemizde tüberküloz sık görülmekle beraber abdominal tbc nadir rastlanan formlarından biridir. Kilo kaybı, asit, karın ağrısı, nedeni bilinmeyen ateş gibi semptomların varlığında ayrıcı tanıda düşünülmesi gerekir. Bakteriyolojik, serolojik ve görüntüleme yöntemleriyle tanı koymak zordur. Klinik bulguların ön planda oluğu bazı olgularda tanı ancak biopsiyle konulabilmektedir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü