DİĞER

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Süt Çocukluğu Döneminde Nutrisyonel B12 Vitamini Eksikliği ve Megaloblastik Anemi - POSTER: 51

Giriş: Diyetteki tek kaynağı hayvansal gıdalar olan B12 vitamini, folik asit ile birlikte DNA sentezinde önemli rol oynar. Yetersiz alımı, kemik iliğinde ve periferik kanda özellikle eritroid seri elemanlarında olmak üzere morfolojik anormallikle seyreden megaloblastik anemiye neden olur. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde B12 vitamin eksikliğine bağlı megaloblastik anemi çocuklarda ve yaşlılarda yaygın olarak görülmektedir ve bunun sebebinin daha çok nütrisyonel olduğu belirtilmektedir.
Amaç: Vitamin B12 eksikliğine bağlı megaloblastik anemi tanısı alan 10 süt çocuğunun klinik ve laboratuar özelliklerinin değerlendirilmesi ve anne beslenmesi ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Metod: Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniğinde 2002-2006 yılları arasında B12 vitamini eksikliğine bağlı megaloblastik anemi tanısı ile takip ve tedavi edilen 10 süt çocuğu retrospektif olarak incelendi. Megaloblastik anemi tanısı periferik yayma, kemik iliği aspirasyon bulguları, vitamin B12 ve folik asit serum düzeylerine bakılarak konuldu.
Bulgular: Hastaların 2’si kız 8’i erkekti. Hastaların en sık başvuru nedenleri solukluk, halsizlik ve çevre ile ilgisizlik idi. Hastaların 9’unda serum B12 vitamini düzeyi düşük olarak saptanırken, bir hastada serum B12 vitamini düzeyi normal olmasına karşın kemik iliği aspirasyonunda megaloblastik değişiklikler saptandı. Serum folik asit düzeyi tüm hastalarda normaldi. Annelerin tümünde de serum B12 vitamini seviyesi düşük olarak bulundu. Olguların ortalama hemoglobin konsantrasyonu 5,3 + 1,4 g/dl, ortalama MCV değeri 96,1+6,9 fl, ortanca beyaz küre sayısı 5440 /mm3, ortanca RDW değeri 28 idi. MCV düşük olan bir hastada, B12 vitamini eksikliğine demir eksikliği de eşlik ediyordu. Parenteral B12 vitamini tedavisi ile tüm hastalarda klinik ve laboratuar düzelme saptandı.
Sonuç: Hayvansal proteinleri yetersiz tüketen annelerin anne sütü ile beslenen ve zamanında ek gıdalara geçilmeyen bebeklerinde ortaya çıkan B12 vitamini eksikliği sütçocukluğunda bile ciddi hematolojik ve hatta nörolojik sorunlara neden olabilmektedir. Yetersiz hayvansal protein ile beslenen annnelere gebelik ve emzirme döneminde B12 vitamini enjeksiyonu yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü