DİĞER

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Bursa

****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

*****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bağlı Adrenal Yetmezlik Olgusu - POSTER: 16

Giriş: Güçlü topikal steroidlerin iatrojenik Cushing sendromu, adrenal süpresyon, büyümede gecikme, deri atrofisi gibi yan etkileri gözlenmektedir. Aynı etkiler intranazal, oküler, intralezyoner steroid uygulamalarında da görülmektedir. Burada psöriazis nedeniyle izlenen, uzun süredir topikal steroid tedavisi alıp ilacın kesilmesiyle adrenal kriz tablosu sergileyen bir olgu sunulmuştur.
Olgu: İki yaşından itibaren psöriazis vulgaris tanısıyla izlenen, ancak kontrollere düzenli gelmeyen, düzensiz lokal steroid tedavisi kullanan 9.5 yaşında erkek hasta, tedavilerinin düzenlenmesi amacıyla dermatoloji kliniğine yatırıldı. Ailesi tarafınca uzun süredir kullanılan topikal steroidi aniden kesilen olgunun yatışının 5. gününde ateş, bulantı, kusma, hipotansiyon ve hipoglisemisi oldu. İdrar ketonu pozitif, serum elektrolitleri normaldi. ACTH 5 pg/ml, kortizol 1 mcg/dl olarak saptandı. Hasta Cushing sendromu, sekonder adrenal yetmezliğe bağlı adrenal kriz olarak değerlendirildi. Deksametazon, 20 mg/m2/gün hidrokortizon’a eşdeğer dozda verildi. %5 dekstroz içeren oranda serum fizyolojik 2000 cc/m2/gün’den sıvı replasmanı yapıldı. İzleminde elektrolitleri normal seyretti, kusma ve hipoglisemi gözlenmedi. Adrenal krizden 5 gün sonra steroid azaltma şeması verildi.
Sonuç: Dermatolojik hastalıklarda (özellikle diaper dermatit tedavisinde) sıklıkla, bilinçsizce kullanılan topikal steroidlerin hipofizer-adrenal aksı baskıladığı, iatrojenik Cushing sendromu yaptığı bilinmektedir. Steroid tedavisi verilen her hastada yan etkilerinin dikkatlice izlenmesi gerekir. Boy kısalığı, kilo artışı gibi yan etkiler Cushing sendromu gelişmeden önce belirti verir. Bu açıdan steroid tedavisi alan çocuk hastalarda boy ve kilo takibi dikkatli yapılmalıdır. Hekimler, uzun süren lokal steroid tedavisinin hipofizer-adrenal aksın baskılandığını, Cushing sendromu oluşturabileceğini bilmeli, tedavinin ani kesilmesiyle adrenal kriz gelişebileceğine dikkat etmelidirler.

Anasayfa Arşiv Arama Menü